Kłopoty z odpadami


Kłopoty z odpadami: artykuł nr 2257

2006-04-10 03:19:27 Ekologia

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) opublikował raport z działalności ogólnokrajowego cyklu kontrolnego podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Badaniem objęte zostały 72 gminy a w nich różne podmioty zajmujące się odbieraniem odpadów komunalnych, jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz składowiska odpadów.

Z kontroli wynika, że:
stan gospodarki odpadami komunalnymi nie jest zadowalający;
powszechne jest istnienie nielegalnych składowisk odpadów, a te które działają w zgodzie z prawem nie spełniają wymagań prawnych, za co może grozić im zamknięcie;
nadal większość odpadów oddawana jest do składowania, podczas gdy z powodzeniem mogłyby zostać poddane recyklingowi lub ponownie wykorzystane;
odpady znajdują się poza jakąkolwiek kontrolą od chwili odebrania ich od właścicieli nieruchomości aż do przekazania ich odbiorcy;
w świetle obowiązujących przepisów nie jest możliwe udowodnienie nielegalnego pozbywania się odpadów przez odbierające je podmioty, o ile nie złapie się sprawcy "na gorącym uczynku";
ilość zmian wprowadzonych do przepisów mogło również przyczynić się do opóźnień w realizacji ich poprzez jednostki zajmujące się odpadami komunalnymi.

Źródło: eko-net.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii