Wykształcenie leśne?


Wykształcenie leśne?: artykuł nr 2366

2006-04-29 02:52:22 Leśnictwo

Najprostsza droga do wymarzonego zawodu leśnika prowadzi przez szkołę leśną. Wykształcenie o tym profilu, na różnym poziomie, oferują szkoły zawodowe, średnie i wyższe. Mamy więc duży wybór. Szesnastolatek, absolwent gimnazjum, który chce pracować w lesie, może wybrać jedno z trzech rozwiązań: szkoła zawodowa (a po niej ewentualnie technikum), technikum lub liceum. Jeśli pójdzie do szkoły zawodowej, po dwóch latach będzie przygotowany do obsługi maszyn i urządzeń leśnych. Może już szukać pracy jako robotnik leśny.

Może też kontynuować naukę w trzyletnim technikum leśnym na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Ukończy ją z tytułem zawodowym - technik leśnik. Zajmie mu to 5 lat. Zaoszczędziłby rok, gdyby do technikum poszedł bezpośrednio po gimnazjum.
Jeśli absolwent gimnazjum zdecyduje się na liceum, będzie musiał wybrać, czy woli mieć wykształcenie średnie ogólne, czy zawodowe w szkole profilowanej.
Większość osób, które idą do szkoły średniej, ma w planach dalszą naukę. W wieku dwudziestu, dwudziestu jeden lat absolwent technikum ma średnie wykształcenie leśne z tytułem technik leśnik.

Po maturze w ogólniaku (czy innej średniej szkole o profilu nieleśnym) można zdobyć tytuł technika leśnika w ramach dwuletniego studium policealnego (zajmie to razem pięć lat, czyli tyle, co ukończenie szkoły zawodowej i technikum leśnego na jej podbudowie). Lepiej jednak po ogólniaku zdawać na studia na jeden z wydziałów leśnych.
Studia na wydziale leśnym dają tytuł inżyniera leśnika lub magistra inżyniera leśnika. Różnica wynika z tego, że akademie rolnicze w Poznaniu i Krakowie oferują pięcioletnie, jednolite studia magisterskie, natomiast warszawska SGGW - dwustopniowe. Po trzech i pół roku student zostaje inżynierem, a po kolejnych osiemnastu miesiącach (jeśli średnia jego dotychczasowych ocen jest wyższa niż 3,5) do tytułu inżyniera dodaje tytuł magistra. Studia w trybie zaocznym trwają dłużej: inżynierskie - cztery lata, magisterskie - dwa. W ramach programu zajęć na studiach leśnych można wybrać różne specjalizacje.

Całość tutaj

Źródło: Lasy polskie & www.drwal.net.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa