Konkurs Czysty las po raz drugi


Konkurs Czysty las po raz drugi: artykuł nr 2017

2006-02-27 23:49:13 Leśnictwo

Poprawę czystości polskich lasów, promocję zasobów przyrody, właściwych zachowań w lesie i edukację ekologiczną młodzieży ma na celu konkurs "Czysty Las". To już jego druga edycja. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników i szkół średnich o profilu zawodowym.

Jak można przeczytać na stronie Towarzystwa Przyjaciół Lasu, konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:

* „Sprzątanie lasu” - to systematyczne akcje zbierania zanieczyszczeń w lesie lub stała opieka nad wybranym terenem leśnym, polegająca na utrzymywaniu czystości i monitorowaniu terenu, realizowane nieodpłatnie. * „Leśna edukacja” - to działalność propagująca właściwe zachowania w lesie oraz kształtująca wrażliwość i szacunek dla ojczystej przyrody.

Jury oceniać będzie czas trwania i systematyczność prowadzenia akcji, liczbę osób biorących w nich udział, efekty rzeczowe (wielkość powierzchni, ilość usuniętych zanieczyszczeń w m3 lub tonach), udział w zajęciach kształtujących właściwe zachowania w lesie, wrażliwość i szacunek do ojczystej przyrody, pomysłowość i systematyczność prowadzonych działań edukacyjnych i promocyjnych.

Zwycięzcy w każdej kategorii konkursowej otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 20 tys. zł. Szkoły, które zajmą czołowe miejsca, zostaną dodatkowo nagrodzone nagrodami książkowymi dla uczniów.

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie nadsyłają dyrektorzy szkół pod jednym z poniższych adresów:
1. Towarzystwo Przyjaciół Lasu – sekretariat: 00-480 Warszawa ul. Wiejska 7 m. 12, tel. 022 622 55 04, fax. 022 628 87 61, email: sekretariat@tpl.org.pl
2. właściwego terenowo nadleśnictwa tj. w zasięgu terytorialnym którego znajduje się szkoła.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2006 r. Zgłoszenie może być dokonane listownie, drogą elektroniczną lub faxem.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można otrzymać w sekretariacie Towarzystwa Przyjaciół Lasu i na jego stronie internetowej.

W ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 800 szkół z całej Polski. Nagrodzono szesnaście najlepszych. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach: "Sprzątanie lasu", czyli systematyczne zbieranie śmieci; "Leśne rezerwaty czystości", czyli stała opieka nad wybranym terenem leśnym; "Leśna edukacja", czyli działalność promująca właściwe zachowanie w lesie.

Organizatorami konkursu są Lasy Państwowe i Towarzystwo Przyjaciół Lasu. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2006 roku.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa