Trzy nowe dla Polski gatunki porostów


Trzy nowe dla Polski gatunki porostów: artykuł nr 2480

2006-05-12 22:32:32 Mikologia

W słowackim czasopiśmie Biologia opublikowane zostało przez Adama Flakusa z Instytutu Botaniki PAN w Krakowie doniesienie o odkryciu nowych dla Polski gatunków porostów. Stwierdzone zostały na obszarach zmylonityzowanych (budowanych przez szare, łatwo ścieralne w rękach skały) Tatr, w piętrze skalistych turni, głazów i piargu powyżej 2300 m n.p.m. Nowe gatunki to rozłożyk Placynthium dolichoterum (Nyl.) Trevis., dołczanka Solorina octospora (Arnold) Arnold oraz Schadonia fecunda (Th. Fr.) Vezda & Poelt. Sam rodzaj Schadonia jest także nowy dla Polski.

Ponieważ wszystkie dołczanki są w Polsce chronione - przybył nam dzięki temu odkryciu kolejny gatunek podlegający ochronie ścisłej.

Źródło: Lonicera

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z mikologii