Potrzebne regulacje w zakresie korzystania z bioróżnorodności


Potrzebne regulacje w zakresie korzystania z bioróżnorodności: artykuł nr 289

2005-01-26 06:10:00 Ochrona środowiska

21 stycznia 17 krajów o największej bioróżnorodności na Ziemi przyjęły 'Delhi Declaration' podczas szczytu w stolicy Indii. Kraje te zrzeszone jako Like-Minded Megadiverse Countries (LMMC) domagają się prawnej, międzynarodowej regulacji korzystania z ich zasobów biologicznych. Prawo to miałoby regulować kwestie dotyczące dostępu i wykorzystania zasobów genowych świata, sprawiedliwego podziału korzyści z odpowiednią ochroną praw społeczności lokalnych i ich tradycyjnej wiedzy.

Kraje z LMMC chcą by poszczególne kraje mogły decydować o dostępie do własnych zasobów biologicznych i sposobie korzystania z nich. Planują domagać się akceptacji swej koncepcji podczas następnych spotkań dotyczących Konwencji Różnorodności Biologicznej.

  >> Developing nations want treaty on use of biodiversity (SciDev.Net).
  >> www.lonicera.hg.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska