Kluby parlamentarne są przeciwne finansowaniu badań nad embrionami


Kluby parlamentarne są przeciwne finansowaniu badań nad embrionami: artykuł nr 2977

2006-07-21 16:24:18 Biotechnologia

Wszystkie kluby parlamentarne, oprócz SLD, opowiedziały się w czwartek 20 lipca wieczorem za uchwałą przeciwko finansowaniu badań nad ludzkimi embrionami z unijnych funduszy na badania naukowe. Uchwała ma być reakcją na rezolucję legislacyjną Parlamentu Europejskiego, która proponuje, aby w ramach siódmego programu ramowego na lata 2007-2013 można było finansować badania nad zarodkowymi komórkami macierzystymi.

Zaproponowany przez Prezydium Sejmu projekt uchwały wyraża "zaniepokojenie z powodu podjęcia przez Parlament Europejski uchwały, która wzywa do finansowania przez Unię Europejską badań nad embrionami i zarodkowymi komórkami macierzystymi".

W uchwale napisano także, że "instrumentalne wykorzystywanie ciała ludzkiego i niszczenie życia poczętego jest drastycznym naruszeniem praw człowieka". "Nie można go usprawiedliwić żadnymi okolicznościami i należy tych praktyk zaniechać, niezależnie od intencji, dla których są podejmowane" - napisali autorzy projektu.

Podkreślili ponadto, że Parlament Europejski, wydając rezolucję, nie uwzględnił stanowiska papieża Benedykta XVI i wspólnego stanowiska biskupów Europy; zwrócono w nich uwagę, że ewentualne finansowanie przez Unię Europejską badań nad embrionami i zarodkowymi komórkami macierzystymi dotyka nienaruszalności życia ludzkiego.

"Takie odrzucenie dialogu zaskakuje tym bardziej, że Stolica Apostolska udziela stałego i realnego wsparcia procesowi budowania jedności europejskiej" - napisano w projekcie.

Autorzy zaznaczają też, iż prowadzenie takich badań byłoby sprzeczne z wieloma polskimi aktami prawnymi, a także z przyjętym w Polsce kodeksem etyki lekarskiej. Wobec tego - jak uważają - badania te nie powinny być finansowane ze wspólnych środków, do których swój wkład wnosi również Polska.

PAP - Nauka w Polsce, Urszula Jabłońska

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii