Cząsteczka, która decyduje o losie komórek


Cząsteczka, która decyduje o losie komórek: artykuł nr 3255

2006-09-05 19:38:58 Biotechnologia

Naukowcy odkryli grupę cząsteczek, które sterują liczbą i rodzajem komórek krwi w organizmie. Usterki w funkcjonowaniu tego systemu często prowadzą do rozwoju białaczki i innych chorób. Naukowcy mają nadzieję, że wyniki ich badań przyczynią się do poznania procesów międzykomórkowych, które mogą prowadzić do powstania raka.

Badacze zidentyfikowali szereg szlaków molekularnych w komórkach, sterujących głównymi procesami biologicznymi. Zwykle są one włączane i wyłączane przez czynniki zewnętrzne, co pomaga komórkom w reagowaniu na warunki panujące w środowisku. Jeden z nich, tzw. szlak "wingless", występuje niemal u wszystkich zwierząt i pełni fundamentalną rolę w rozwoju tkanek oraz organów. Zarządza również komórkami macierzystymi, decydując kiedy komórki mają pozostać komórkami macierzystymi, a kiedy różnicować się w inne rodzaje komórek.

Podczas omawianej analizy naukowcy z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) i Uniwersytetu w Lund w Szwecji zbadali, co się stanie, gdy "wingless" wykazuje zbyt dużą aktywność w przypadku komórek macierzystych krwi u myszy. Wyniki ich badań zostały opublikowane w najnowszym wydaniu "Nature Immunology".

- Zmodyfikowaliśmy jeden z elementów tego szlaku, białko nazywane beta-kateniną, tak aby pozostawało w "trybie przekazywania sygnałów" - wyjaśniła Peggy Kirstetter z EMBL. - To spowodowało powstanie komórek, w których wspomniany szlak jest zawsze aktywny. Wiedzieliśmy, że "wingless" przyczynia się do różnicowania komórek krwi, ale nie wiedzieliśmy, w jaki sposób sygnały są przekazywane wewnątrz krwiotwórczej komórki macierzystej.

Gdy szlak działa w normalny sposób, komórki macierzyste przechodzą przez kilka stadiów, zanim staną się w pełni zróżnicowanymi komórkami krwi. Gdy naukowcy stymulowali szlak, kilka rodzajów komórek zniknęło całkowicie, zaś rozwój innych został zablokowany na różnych etapach różnicowania. W szpiku kostnym myszy niektóre rodzaje komórek macierzystych zniknęły, a inne występowały zbyt licznie.

Wyniki uzyskane przez naukowców wskazują, że beta-katenina odgrywa kluczową rolę w decydowaniu o tworzeniu się komórek krwi. Ponadto wygląda na to, że beta-katenina wpływa na decyzję komórek o ich dalszym losie, zanim jeszcze opuszczą one przedział komórek macierzystych w szpiku kostnym.

Źródło danych: Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej i "Nature Immunology"/Cordis

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii