Bałtyckie Centrum Biotechnologii


Bałtyckie Centrum Biotechnologii: artykuł nr 5828

2008-07-11 23:29:00 Biotechnologia

Bałtyckie Centrum Biotechnologii ma rozpocząć działalność w 2010 roku. 8 lipca w Gdańsku przedstawiciele władz samorządu województwa oraz trzech największych uczelni na Pomorzu: Akademii Medycznej, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego podpisali akt notarialny powołujący spółkę.

"Chcemy, aby wyniki badań i osiągnięcia naukowe pracowników i studentów uczelni były wykorzystywane przez przedsiębiorców w firmach" - powiedział wicemarszałek Mieczysław Struk.

Dodał, że dzięki utworzeniu Bałtyckiego Centrum zostanie uruchomiony ośrodek badawczo-wdrożeniowy, który będzie prowadził badania z zakresu biotechnologii i diagnostyki innowacyjnej.

Przedstawiciele władz lokalnych nie ukrywają, że centrum ma strategiczne znaczenie dla rozwoju regionu. Liczą na to, że przedsięwzięcie pozwoli na otwarcie środowiska naukowego na współpracę z przemysłem i na prowadzenie badań ważnych z punktu widzenia gospodarki.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Andrzej Ceynowa wyraził nadzieję, że efektem współpracy będą projekty naukowe przydatne w gospodarce.

Centrum wystąpi o dofinansowanie w wysokości 30 mln euro z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wniosek ma być złożony do końca sierpnia.

Bałtyckie Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej będzie działać na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku. Planuje się, że badania będzie mogło prowadzić kilkudziesięciu naukowców, a studenci kończący biotechnologię w Gdańsku znajdą w centrum zatrudnienie.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii