Szkice Crick’a w Internecie - podwójna helisa DNA


Szkice Crick’a w Internecie - podwójna helisa DNA: artykuł nr 345

2005-02-16 16:39:25 Biotechnologia

Jedne z najwcześniejszych rysunków przedstawiających podwójną helisę – strukturę DNA, wykonane przez Francis Crick’a zostały opublikowane w Internecie. Medyczna Biblioteka Narodowa USA opublikowała pierwsze, ręczne szkice Crick’a jako jedne z 350 dokumentów zgromadzonych online. Kolekcja zawiera oryginalne dokumenty badawcze gromadzone podczas prac nad strukturą DNA i kodem genetycznym.

Większość z nich powstała w latach 1948 – 1980. Można tam również znaleźć korespondencję uczonego oraz telegram zawiadamiający o przyznaniu mu Nagrody Nobla w 1962r.
Crick, jeden z najbardziej sławionych naukowców, zmarł w wieku 88 lat w lipcu zeszłego roku. Razem z James’em Wattson’em Crick odkrył strukturę DNA.

Więcej informacji na stronie:
http://profiles.nlm.nih.gov/SC

Autor: Ola
Źródło: Biotechnolog.pl
Źródło ilustracji: http://profiles.nlm.nih.gov/SC/B/B/W/B/_/scbbwb.jpg

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii