Niprzyrówka rzeczna - jednak żyje


Niprzyrówka rzeczna - jednak żyje: artykuł nr 6039

2008-12-17 10:42:27 Zoologia

Jak poinformował prof. Stanisław Czachorowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie niprzyrówka rzeczna została złowiona w rzece Łynie w olsztyńskich Brzezinach. Niprzyrówka rzeczna(leptocerus interruptus) do niedawna znajdowała się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce jako gatunek prawdopodobnie wymarły.

"Nasze badania wskazują, że gatunek ten się odradza i ponownie pojawia się w miejscach, w których wcześniej wyginął. Przykładem jest Olsztyn" - podkreślił.

Zdaniem Czachorowskiego, powrót tego gatunku chruścika oznacza poprawę czystości wody w rzece Łynie, ponieważ niprzyrówka rzeczna występuje tylko w bardzo czystych rzekach i jest gatunkiem wskaźnikowym do oceny stanu wód.

Chruściki (Trichoptera) to rząd owadów wodnych o przeobrażeniu zupełnym. Wcześniej ich nazwę zapisywano jako "chróściki" (taki zapis spotkać można w publikacjach do połowy XX w.), regionalnie nazywane są także kłódkami (od kłoda, mała kłódka), klajdukami, obszywkami. Nazwę łacińską - Trichoptera, czyli włoskoskrzydłe - zawdzięczają obecnym na skrzydłach postaci dorosłych licznym włoskom. W Polsce występuje blisko 290 gatunków, w Europie ponad 900, zaś na całym świecie opisano ponad 11 tysięcy gatunków.

Chruściki zwracają uwagę ciekawym zachowaniem - larwy budują norki i przenośne domki. Używają do tego części roślin wodnych, nasion, ziarenek piasku i kamyków lub muszli mięczaków, spajanych przędzą jedwabną. Często w strukturę domków wbudowywane są nawet żywe ślimaki. Sposób, w jaki tworzone są domki oraz materiał do tego użyty często jest charakterystyczny dla określonego rodzaju, a nawet gatunku chruścików.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w PolsceNastępna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii