Ośrodek Edukacji Ekologicznej Pszczyńskie Żubry


Ośrodek Edukacji Ekologicznej Pszczyńskie Żubry: artykuł nr 3502

2006-10-10 12:01:47 Leśnictwo

Żyjące w pszczyńskich lasach żubry będą mogli oglądać turyści. W poniedziałek 9 października w nadleśnictwie Kobiór otwarto Ośrodek Edukacji Ekologicznej Pszczyńskie Żubry. Żubry są hodowane w Pszczynie od kilkudziesięciu lat. Do tej pory miejsce ich bytowania było niedostępne dla zwiedzających – brakowało infrastruktury umożliwiającej bezpieczne poruszanie się turystów po terenie rezerwatu, z drugiej strony izolacja rezerwatu przyczyniała się – zdaniem ekspertów – do zachowania stada w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej.

„Zainteresowanie naszymi żubrami było od dawna bardzo duże, teraz pojawiły się możliwości techniczne, żeby je pokazać” – mówi nadleśniczy Piotr Tetla.

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej wybudowano zagrodę hodowlaną o powierzchni 10 hektarów, w której będzie przebywać ok. 10 żubrów z tzw. linii pszczyńskiej – od najstarszego, 8-letniego, po tegorocznego cielaka. Wokół zagrody biegnie 2-kilometrowa ścieżka dydaktyczna, jest też wiata widokowa. Starą leśniczówkę zmodernizowano, tworząc budynek dydaktyczny.

„To dość duży teren i może być tak, że żubry schowają się do lasu, ale przy odrobinie szczęścia i cierpliwości każdy będzie mógł je zobaczyć” – uważa Izabela Pigan, która koordynowała projekt.

Zwiedzanie rezerwatu będzie możliwe tylko po uzgodnieniu z kobiórskim nadleśnictwem, pod opieką przewodnika. Ze względu na bezpieczeństwo zwierząt, nie będzie z nimi bezpośredniego kontaktu, trzeba też będzie przejść przez matę dezynfekcyjną.

Budowę sfinansowano ze środków Lasów Państwowych i dzięki dotacjom Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stado pszczyńskich żubrów liczy obecnie 34 sztuki, w tym roku przyszły na świat 4 młode.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa