Halomonas campisalis niszcząca azotany


Halomonas campisalis niszcząca azotany: artykuł nr 3704

2006-11-08 18:20:31 Ekologia

Podczas badania osadów solnych w pobliżu jeziora Soap Lake w Stanach Zjednoczonych, amerykańscy naukowcy odkryli gatunek bakterii, która posłuży do oczyszczania ścieków z azotanów. Nowa bakteria pozwala na oczyszczanie ścieków o bardzo dużym zasoleniu, pochodzących z fabryk produkujących nawozy i środki wybuchowe.

Bakteria o nazwie Halomonas campisalis odkryta została w 1995 roku. Od tego czasu profesor Brent Peyton z Montana State University, którego głównym obszarem zainteresowań jest inżynieria chemiczna wraz ze studentami i współpracownikami pracował nad opisaniem wyjątkowych właściwości nowo odkrytego gatunku bakterii.

W 1995 roku laboratorium Pacific Northwest National Laboratory, w którym pracował profesor Peyton dostało zadanie opracowania technologii oczyszczania zasolonej i radioaktywnej wody z azotanów. Technologia ta pozwoliłaby na skuteczne oczyszczanie ścieków pochodzących z wytwórni nawozów i środków wybuchowych, które są 10 do 15 razy bardziej zasolone niż wody oceanów. Profesor Peyton doszedł do wniosku, że zasolony ekosystem jeziora Soap Lake może być środowiskiem życia bardzo odpornych bakterii, zdolnych do metabolizmu azotanów i tu być może leży rozwiązanie problemu zanieczyszczeń związkami azotu.

Źródło: wodkaneko.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii