Internetowy atlas roślin Hiszpanii


Internetowy atlas roślin Hiszpanii: artykuł nr 2446

2006-05-09 20:16:39 Botanika

Hiszpanie opublikowali w Internecie bazę danych zawierającą obszerne informacje na temat ich flory roślin naczyniowych. Na stronach programu Anthos każdy może obejrzeć fotografie i rysunki roślin oraz mapy ich rozmieszczenia przedstawione w kartogramie UTM (można powiększać mapy dla poszczególnych regionów). Można także przeglądać poszczególne rekordy bazy składające się na stanowiska roślin. Dla każdego gatunku poza ikonografią i mapami opublikowano podstawowe informacje zawierające m.in. liczby chromosomów, wykazy synonimów.

Atlas: http://www.programanthos.org/

Źródło: Lonicera

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki