Poprawa jakości wody pitnej w Europie


Poprawa jakości wody pitnej w Europie: artykuł nr 3814

2006-11-23 13:16:12 Medycyna

Nowy europejski projekt ma na celu poszerzenie wiedzy o chorobach przenoszonych przez wodę i dzięki temu pomoc w poprawie jakości wody pitnej w Europie.

Problem zanieczyszczenia wody pitnej często kojarzy się z biedniejszymi krajami rozwijającymi się. Jednak także w wielu krajach europejskich jakość wody pitnej pozostawia wiele do życzenia.

- Podejrzewamy, że zanieczyszczona woda częściej wywołuje choroby niż się powszechnie uważa - powiedział dr Manfred Höfle z Centrum Badań nad Zakażeniami im. Helmholtza, koordynator nowego projektu "Zdrowa woda" finansowanego w ramach szóstego programu ramowego UE (6. PR). Problemem są ciągle liczne luki w naszej wiedzy o mikrobach obecnych w wodzie pitnej na terenie Europy oraz o ich wpływie na zdrowie człowieka.

- Obecnie określamy jedynie występowanie jednej konkretnej bakterii, to jest E. coli - wyjaśnił dr Höfle. - Nie wiemy prawie nic o częstotliwości występowania innych bakterii, wirusów czy tak zwanych pierwotniaków będących zwierzętami jednokomórkowymi.

Dr Höfle i jego współpracownicy opracowali "czip wodny", który już wykazał skuteczność w wykrywaniu patogenów bakteryjnych w wodzie. Obecnie partnerzy projektu dążą do uwrażliwienia czipa na obecność pierwotniaków i wirusów.

Naukowcy przeprowadzą także badanie epidemiologiczne w celu zidentyfikowania czynników, które mogłyby sugerować związek między zakażeniami a zanieczyszczoną wodą pitną. - Jak dotąd w Europie brak było uporządkowanych danych tego rodzaju - stwierdził dr Höfle. - Sądzimy, że dzięki badaniu uzyskamy pewne wskazówki dotyczące patogenów, na które musimy zwrócić szczególną uwagę przy opracowywaniu czipa.

Partnerzy projektu mają nadzieję, że wiedza zdobyta podczas realizacji projektu pomoże w poprawie jakości wody pitnej i w konsekwencji pozwoli ograniczyć w Europie obciążenia związane z zakażeniami przenoszonymi przez wodę.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.helmholtz-hzi.de/de/

Źródło danych: Helmholtz Centre for Infection Research/CORDISNastępna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny