Wypalanie borów z sosną błotną w celu ich ochrony


Wypalanie borów z sosną błotną w celu ich ochrony: artykuł nr 732

2005-05-27 11:25:11 Botanika

Sosna błotna Pinus palustris (wyróżnia się igłami osiągającymi... 45 cm długości) tworzyła niegdyś kompleksy leśne zajmujące w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych ponad 36 milionów hektarów. Dziś rośnie już tylko na 1,2 miliona hektarów, a jeden z większych kompleksów leśnych znajduje się w obrębie bazy lotniczej sił zbrojnych USA Eglin. Sosny te tworzą ekosystem ze specyficzną florą i fauną, utrzymujący się w naturze dzięki okresowym pożarom.

Dla ochrony tych lasów baza zatrudnia 12 pracowników stałych (tzw. ekologów pożarowych) i 4 sezonowych. Co roku wypalanych jest ponad 30 tysięcy hektarów lasów.

Źródło: www.lonicera.hg.pl i Eglin uses controlled burns to protect pine forests (Air Force Link).

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki