Miasta zagrażają równowadze środowiska


Miasta zagrażają równowadze środowiska: artykuł nr 3837

2006-11-27 15:18:01 Ekologia

Szybko rozbudowujące się miasta zagrażają równowadze środowiska, społeczeństwa i gospodarki w Europie - wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska EEA i Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej. Wśród głównych przyczyn zmian w środowisku miejskim, autorzy raportu pn. "Ekspansja miejska w Europie - ignorowane wyzwanie", wymieniają: gospodarkę światową, ponadgraniczne sieci transportowe, duże zmiany społeczne, gospodarcze i demograficzne oraz różnice w krajowych przepisach dotyczących planowania przestrzennego.

Według autorów raportu, o ekspansji miejskiej mówimy, gdy wzrost powierzchni gruntu przeznaczonego na potrzeby miast jest wyższy niż wzrost liczby ludności.

Całość...

Źródło: samorzad.pap.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii