Nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie


Nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie: artykuł nr 5230

2007-11-28 12:07:41 Ciekawostki

W przyszły piątek, tj. 7 grudnia o godzinie 11.00, w Auli Centrum Kongresowego Akademii Rolniczej w Krakowie, mieszczącej się przy al. 29 Listopada 46 odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Wojciechowi Ziętarze - doktorowi nauk ekonomicznych, profesorowi nauk ekonomicznych, profesorowi zwyczajnemu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członkowi licznych krajowych i zagranicznych organizacji i towarzystw naukowych, autorowi znanych na świecie prac naukowych i podręczników.

________________________

Prof. Wojciech Ziętara jest wybitnym, światowej sławy uczonym z dziedziny ekonomiki i organizacji rolnictwa. Od 1997 roku kieruje Katedrą Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW w Warszawie. Jest członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN (od 1996r.). Od 2000 r. jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Zagadnień Ekonomiki Rolnej”. Od wielu lat jest również aktywnym członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania (TNOiK) oraz wielu innych stowarzyszeń naukowych. W latach 1993-2004 był członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. W latach 2000-2001 pełnił funkcje Prezesa Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Na łączny dorobek Profesora składają się 373 prace, które obejmują 161 oryginalnych publikacji naukowych, 122 publikacje popularno-naukowe, 25 podręczników i skryptów oraz 65 prac projektowych i ekspertyz. W językach obcych zostały opublikowane 23 prace prof. Ziętary (16 w języku niemieckim, 6 w języku angielskim i 1 w języku rosyjskim). Prace dotyczą problematyki metodologii badań i poznania zjawisk ekonomiczno-rolniczych oraz wdrażania postępu techniczno-organizacyjnego do gospodarstw rolnych.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, Profesor został wyróżniony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz kilkakrotnie Nagrodami Rektora SGGW. Z tytułu pracy w TNOiK został odznaczony Srebrną i Złotą Honorową Odznaką TNOiK oraz srebrną Odznaką (Syrenką) za zasługi dla Warszawy.
Prof. Wojciech Ziętara współpracuje naukowo z Akademią Rolniczą w Krakowie. Prowadzi konsultacje z kadrą naukową, szkolenia pracowników inżynieryjno-technicznych z obszarów wiejskich Małopolski oraz seminaria doktorskie pracowników Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego AR. Publikacje, skrypty i podręczniki autorstwa Profesora są szeroko wykorzystywane w procesie dydaktycznym realizowanym na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym AR. Ważnym przejawem współpracy z Akademią Rolniczą w Krakowie jest uczestnictwo pracowników w licznych konferencjach naukowych organizowanych przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Obszarów Rolniczych SGGW oraz publikowanie referatów w materiałach konferencyjnych.

Tytuł doktora honoris causa zostanie przyznany profesorowi za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój ekonomiki rolnictwa i agrobiznesu, ponadprzeciętną rolę w wykształceniu licznej kadry naukowej, upowszechnianie osiągnięć polskiej nauki w świecie oraz wieloletnią współpracę i zasługi dla WRE i samej Akademii Rolniczej w Krakowie.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek