Białowieski Park Narodowy ma 85 lat


Białowieski Park Narodowy ma 85 lat: artykuł nr 1816

2006-01-17 16:07:47 Ekologia

Zachowanie w niezmienionym stanie obszarów ochrony ścisłej parku oraz uratowanie żubra jako gatunku od zagłady – to zdaniem dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego Józefa Popiela najważniejsze cele jakie spełnia park. Białowieski Park Narodowy obchodzi w tym roku 85-lecie istnienia. To najstarszy w Polsce park narodowy.

Obchody 85-lecia zainaugurowano 16 stycznia w siedzibie parku w Białowieży uroczystym spotkaniem z pracownikami, dyrekcjami innych parków. Obchody będą trwały cały rok. Odbędą się m.in. różne konkursy, festiwal przyrodniczy, warsztaty edukacyjne. Będą wręczone kolejne medale „Przyjaciel Żubra”.

Początki Białowieskiego Parku Narodowego sięgają 29 grudnia 1921 roku, gdy powołano do życia leśnictwo „Rezerwat”, które w 1932 roku już z nadleśnictwa przekształcono w „Park Narodowy w Białowieży”. Było to 4,6 tys. hektarów objętych ścisłą ochroną. To najcenniejsze fragmenty pierwotnego lasu na niżu europejskim. W 1947 roku przemianowano go w Białowieski Park Narodowy. W 1996 roku park został powiększony do 10,5 tys. hektarów.

Popiel uważa, że dopóki nie będzie szerokiej społecznej zgody na powiększanie obszaru parku narodowego na całą polską część Puszczy Białowieskiej, park nie zostanie powiększony. Jego zdaniem jednym z ważniejszych działań parku jest budowa dialogu społecznego na ten temat z lokalnymi samorządami, mieszkańcami puszczańskich gmin, organizacjami pozarządowymi.

Rok 2006 w Białowieskim Parku Narodowym obchodzony jest pod hasłem „roku otwartego” na ludzi, ich problemy, otwartego także na turystów.

Zdaniem Popiela, ważnym sukcesem parku jest ocalenie od zagłady żubra - największego ssaka w Europie. Gdy powstawał park narodowy, żubrów w puszczy nie było. Pierwsze żubry wróciły do parku w 1929 roku i zaczęły się prace naukowe nad restytucją gatunku.

Obecnie w polskiej części Puszczy Białowieskiej żyje około 400 żubrów. Specjaliści mówią, że zaczyna być ich za dużo. Białowieski Park Narodowy szuka rozwiązań jak zagospodarować „nadwyżkę” żubrów. „Żubr jest wciąż codziennie naszym priorytetem" - podkreśla Popiel. Dlatego park opowiada się za przekazywaniem zwierząt do innych puszcz, szukaniem dla nich innych miejsc bytowania. Ma się to dziać m.in. w ramach opracowanego przez naukowców z Białowieży programu „Żubr”, kolejne żubry mają też sukcesywnie trafiać za granicę do obszarów chronionych czy zwierzyńców. Rozpoczęto także przygotowania, aby żubry mogły trafiać do prywatnych hodowli w Polsce.

W ubiegłym roku do ośrodków za granicę trafiło 12 żubrów. W tym roku będzie to prawdopodobnie 20.

Cała Puszcza Białowieska (po polskiej i po białoruskiej stronie granicy) zajmuje obszar 150 tys. ha, z czego 62,5 tys. ha w Polsce. W 1977 roku Białowieski Park Narodowy został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Izabela Próchnicka

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii