WWF: Nielegalny handel zagraża orangutanom


WWF: Nielegalny handel zagraża orangutanom: artykuł nr 883

2005-06-23 10:29:34 Ekologia

Około 1000 orangutanów rocznie jest zabijanych tylko po to, aby można było uprowadzić ich młode na sprzedaż - twierdzą ekolodzy ze Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (WWF). Skutkiem może być całkowita zagłada tych rzadkich zwierząt.

Orangutany zamieszkują lasy deszczowe Sumatry i Borneo. Są gatunkiem zagrożonym - ponad 90 proc. całej populacji wyginęło w ostatnim stuleciu. Główna przyczyna to systematyczne, masowe wyręby i wypalanie lasów, ich naturalnych siedlisk.

Orangutany stały się więc "towarem luksusowym" - najdroższymi ssakami, jakie można nielegalnie zakupić na indonezyjskich targach. W tym regionie małe małpy trzymane w domach są symbolem i potwierdzeniem wysokiego statusu ich właścicieli.

Źródło: PAP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii