Na ratunek wiekowym drzewom z uroczyska Pustelnik


Na ratunek wiekowym drzewom z uroczyska Pustelnik: artykuł nr 398

2005-03-08 16:15:33 Leśnictwo

Stare, nawet 130-letnie, drzewostany są wycinane w Drawieńskim Parku Narodowym i to na mocy zarządzenia ministra środowiska - alarmują ekolodzy. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot protestuje przeciwko wycinaniu wiekowych, bezcennych sosen w uroczysku "Pustelnik". "Teren uroczyska +Pustelnik+ był objęty ścisłą ochroną. W grudniu 2004 r. minister postanowił jednak, że ma on być wyłączony ze ścisłej ochrony i przebudowany" - mówi przedstawiciel stowarzyszenia, Radosław Szymczuk.

WYCINKA JUŻ SIĘ ZACZĘŁA

"Przebudowa" lasu oznacza wycinanie rosnących tam starych drzew i sadzenie młodych na ich miejsce. W Drawieńskim Parku Narodowym wycinka już się zaczęła.

"Apelujemy do ministra, aby powstrzymał wycinkę i zmienił postanowienie dotyczące uroczyska. Chcemy także zapobiec podobnym decyzjom w przypadku innych rezerwatów, np. na terenie Puszczy Białowieskiej" - podkreśla Szymczuk.

ZAMIAST SOSEN DĘBY I BUKI

Zdaniem Bożeny Haczyk, p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska, jest to tzw. czynna ochrona drzewostanów - zabieg konieczny, który trzeba zacząć jak najszybciej.

"Zgodnie z typem fitosocjologicznym, na tym siedlisku winien rosnąć drzewostan dębowo–bukowy. W związku z tym należy z odpowiednim wyprzedzeniem przystępować do prac, które przywrócą właściwy dla siedliska charakter drzewostanu, co uczyniono. Zgodnie z zatwierdzonymi zadaniami ochronnymi, w tym roku wykonano cięcia przerzedzające, które mają na celu umożliwienie podsadzenia gatunkami właściwymi pod osłoną drzewostanu" - informuje Haczyk.

WBREW RADZIE NAUKOWEJ?

Ekolodzy podkreślają, że decyzja o wycince została podjęta wbrew rekomendacji Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego w tej sprawie. Ustanawiając zadania ochronne dla parków narodowych na 2005 rok zadecydowano bowiem równocześnie, że (odmiennie niż w latach 2000-2004) projekty nie będą poddawane żadnym konsultacjom społecznym.

"Według sygnałów, jakie otrzymaliśmy, niemal natychmiast po wejściu w życie zarządzenia Ministra Środowiska, Drawieński Park Narodowy przystąpił do wykonywania intensywnych cięć - przebudowy na terenie dotychczas ściśle chronionym, czyli w ok. 130-letnim drzewostanie sosnowym, w oddziale 72 leśnictwa Pustelnia" - alarmują ekolodzy.

Jak odpowiada ministerstwo, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 roku w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego (powołujące park narodowy) nie określało obszarów poddanych ochronie ścisłej, czynnej lub krajobrazowej. Oznacza to, że uroczysko "Pustelnik" nigdy nie było objęte ścisłą ochroną.

W tym roku wszystkie działania na terenie parku mają być prowadzone na podstawie rozporządzenia ministra. W przyszłości kwestie te regulować ma długofalowy plan ochrony, który dopiero powstaje. W planie tym określone będą również strefy objęte ścisłą ochroną.

PAP - Nauka w Polsce, Urszula Jabłońska www.naukawpolsce.pap.pl

8 marca 2005

reo

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa