Inwentaryzacja starych drzew na Mazowszu


Inwentaryzacja starych drzew na Mazowszu: artykuł nr 4056

2007-01-12 21:41:06 Leśnictwo

Jak wyjaśniła rzecznik prasowy Samorządu Województwa Mazowieckiego Marta Milewska w przesłanym w czwartek 11 stycznia komunikacie, niekontrolowana wycinka drzew sprawia, że coraz częściej z krajobrazu Mazowsza znikają stare, cenne dla różnorodności biologicznej i krajobrazowej aleje i szpalery drzew. Na problem ten zwracają uwagę liczne organizacje ekologiczne. Dlatego w tym roku przeprowadzona ma być inwentaryzacja najstarszych i najcenniejszych alei oraz szpalerów drzew na Mazowszu.

Rzecznik zaznaczyła, że z inicjatywą przeprowadzenia takiej akcji wyszedł Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jej celem będzie otoczenie opieką najcenniejszych i najstarszych drzew na Mazowszu.

W ramach inwentaryzacji spisane zostaną drzewa, które do tej pory nie zyskały statusu pomnika przyrody. Powstaną także wykazy drzew, znajdujących się w zasobach Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz gmin - te, które uznano za pomniki przyrody. Oba zestawienia będą zawierały informacje o kondycji drzewostanów. Pozwoli to zaplanować harmonogram najpilniejszych zadań na terenie całego województwa.

Akcja ma być prowadzona we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody..

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

 

Zobacz też:

  • Wielkie liczenie w Lasach Państwowych - Na podstawie tego zarządzenia oraz decyzji nr 61 dyrektora generalnego LP z 25 lipca, w latach 2006 - 2007 wykonana będzie powszechna inwentaryzacja ...
  • Zinwentaryzowano 840 kasztanowców - 840 kasztanowców zinwentaryzowano w Warszawie podczas akcji Pomóżmy Kasztanowcom. Jej celem było zidentyfikowanie drzew zaatakowanych przez szkodnika - ćmę szrotówka kasztanowcowiaczka...
  • AKCJA: Parki i ogrody oczami młodzieży - Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła zaprasza szkoły do udziału w projekcie "Parki i ogrody oczami młodzieży", którego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów...
  • Drzewa jak zapałki - Taka kompleksowa inwentaryzacja rzeszowskich drzew nie była dotychczas przeprowadzana. Powodem są duże koszty takiej operacji - mówi Wiesława Sobala-Chłopek ...

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa