Wierzba energetyczna


Wierzba energetyczna: artykuł nr 4108

2007-01-25 16:59:47 Ekologia

Wierzba energetyczna, jako ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych paliw, doczekała się zmiany przepisów, zachęcających do jej uprawy. Zniesiono obowiązek przedstawiania umów z odbiorcą, zatem o dopłaty mogą występować także ci, którzy uprawiają wierzbę na potrzeby opałowe własnego gospodarstwa. W ubiegłym roku wysokość dopłaty podniesiono z 55 do 70 euro za hektar.

Spośród ponad 600 plantatorów, uprawiających wierzbę na około 6600 ha w Polsce, najwięcej prowadzi tę działalność na Warmii, Mazurach i w Wielkopolsce. Polska ma niemal milion hektarów niezagospodarowanej ziemi - należy się więc spodziewać, że produkcja ta będzie rosnąć.

Jak informuje prof. Antoni Faber z Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w odróżnieniu od paliw kopalnych – węgla kamiennego i ropy naftowej - wierzba jest neutralna dla środowiska pod względem emisji dwutlenku węgla.

"Jej wartość energetyczna wynosi około 19 MJ na kilogram suchej masy drzewnej, co stanowi równoważnik dwóch trzecich wartości opałowej średniej jakości węgla kamiennego - wyjaśnia Faber.

OSUSZA GLEBĘ, POWSTRZYMUJE WIATRY

Dr inż. Jan Czart, rzeczoznawca leśny ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, właściciel Ekologicznego Gospodarstwa Rolno–Leśnego w podolsztyńskich Łęgajnach, wskazuje wiele innych, poza opałowymi, możliwościach wykorzystania wierzby. Działają one jak pompy wodne i dzięki temu mają duże znaczenie odwadniające w obniżeniach terenu, w depresjach i na polderach, wyparowując najwięcej wody spośród drzew liściastych rosnących w Polsce - wyjaśnia Czart.

Dzięki elastyczności pędów, łatwości ukorzeniania i zdolności do szybkiej regeneracji, wierzba wyjątkowo nadaje się do ochrony pasów nadbrzeżnych przed uderzeniami fal. Posadzona na brzegach górskich potoków, zmniejsza prędkość wody nawet do 70 proc.

Wierzby wykorzystuje się także do zakładania pasów wiatrochronnych. Ich system korzeniowy pomimo swej głębokości, nie wpływa niekorzystnie na rośliny uprawiane w bezpośrednim sąsiedzwie.
Ze względu na odporność na różnego rodzaju zanieczyszczenia środowiska, wierzby sadzi się również w ramach rekultywacji terenów przemysłowych i w strefach ochronnych wokół fabryk oraz na wysypiskach śmieci.

UCZĄ JAK UPRAWIAĆ I PRZETWARZAĆ WIERZBĘ

Centrum Zielonych Technologii organizuje szkolenia uprawy i wykorzystania wierzby energetycznej dla pracowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawicieli lokalnych samorządów, jak również osób bezrobotnych zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal, finansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

Inicjatywa ma na celu między innymi pomoc ludności terenów trudnych dla inwestycji, na przykład odznaczającymi się wysokimi walorami przyrodniczymi i objętymi prawnymi formami ochrony przyrody.
Obszary takie są najlepszym miejscem do wdrażania tzw. "zielonych technologii" - technologii, które mogą być stosowane bez szkody dla środowiska.

Uczestnicy zdobędą informacje na temat zakładania plantacji roślin energetycznych, uprawy i pielęgnacji wierzby, wykorzystywania biomasy w ciepłownictwie, a także jej przetwarzania. W ramach szkoleń planowane są wykłady, warsztaty terenowe oraz wyjazdy do miejsc, w których prowadzi się tego rodzaju produkcję.

W ramach szkoleń Centrum Zielonych Technologii planuje przeprowadzenie 50 seminariów. Potrwają one od 30 stycznia do 26 kwietnia tego roku. Szkolenia są bezpłatne, a o zakwalifikowaniu do udziału w nich decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce, Marta Stankiewicz

 

Zobacz też:

  • Alternatywne źródła energii - Alternatywne źródła energii - inne niż klasyczne źródła energii, jakimi są paliwa naturalne. Należą do nich: energia słoneczna, pływów, biomasy, ...
  • Wierzba nie tylko energetyczna, ale i ściekolubna - Zamiast wyrzucać lekko tylko przeczyszczone ścieki do Warty, lepiej podlewać nimi wierzby. Do takiego wniosku doszedł Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole ...
  • Wierzba zamiast węgla - Witki wierzbowe, tanie, odnawialne, ekologiczne i bardzo wydajne źródło energii, w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (PEC) w Grajewie mają zastąpić ...
  • Energia z biomasy - ... spalana będzie biomasa (odpady z produkcji sklejki, zrębki z lasu i wierzba energetyczna), a prąd elektryczny wytwarzany będzie w generatorze napędzanym ...
  • Sejm dał szansę wierzbie energetycznej - Wierzba energetyczna miała być sposobem na wykorzystanie polskich ugorów i źródłem czystej energii. Złe prawo i niskie dopłaty pogrzebały nadzieje ...
  • Biomasa ogrzeje Uniejów - Pierwszą w Polsce kotłownię na biomasę do ogrzewania mieszkań uruchomiono w Geotermii Uniejów. Koszt inwestycji wyniósł ponad milion złotych.
  • Wierzby wyrosną przy oczyszczalni ścieków - Energia z biomasy - ... spalana będzie biomasa (odpady z produkcji sklejki, zrębki z lasu i wierzba energetyczna), a prąd elektryczny wytwarzany będzie w ...

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii