Wiosna z nauką w Siedlcach


Wiosna z nauką w Siedlcach: artykuł nr 5458

2008-02-23 13:00:25 Ciekawostki

Ćwiczenia z zakresu biologii molekularnej dla nauczycieli oraz spotkanie z autorem książek i filmów przyrodniczych to wybrane atrakcje spotkania edukacyjnego "Wiosna z nauką w Siedlcach", które 3 kwietnia odbędzie się w Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

"Spotkanie organizowane jest w ramach wyjazdowego posiedzenia Rady Upowszechniania Nauki PAN" - informuje dr Ryszard Kowalski z Instytutu Biologii AP w Siedlcach, laureat konkursu Popularyzator Nauki serwisu Nauka w Polsce PAP i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Program dnia:

1. Blok ćwiczeniowy (pomieszczenia Instytutu Biologii przy ul. B. Prusa 12 - Uwaga! Na zajęcia w tym bloku obowiązują wcześniejsze zapisy. 9:00 - 12:00 - dr Agnieszka Chołuj i współpracownicy ze Szkoły Festiwalu Nauki z Warszawy "Eksperyment w szkole - badamy DNA" - ćwiczenia z zakresu biologii molekularnej dla nauczycieli. Zapisy na zajęcia przyjmowane są pod telefonem: 025 6431206, 6431201, kom. 0602688622 lub e-mail: rkow@ap.siedlce.pl . do dnia 20 marca 2008. Istniej możliwość zgłoszenia na zajęcia 1-2 uczniów szczególnie zainteresowanych biologią molekularną.

2. Blok seminaryjny - Aula IB, ul. Prusa 12 (uczestnictwo bez zapisów) 12:20 - 13:00 - Sławomir Wąsik (przyrodnik, filmowiec), spotkanie z autorem książek i filmów przyrodniczych i projekcja filmu "Zwierzęta Polski" 13:00 - 14:00 - prof. dr hab. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki PAN: Geny - świadkowie naszej przeszłości. 14:00 - 15:00 - prof. dr hab. Karol Myśliwiec, Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, członek Rady Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa: Polscy archeolodzy nad Nilem. 15:00 - 15:30 - dyskusja i podsumowanie seminarium. Organizatorzy "Wiosny z nauką w Siedlcach": Instytut Biologii Akademii Podlaskiej, Rada Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN, Szkoła Festiwalu Nauki w Warszawie i Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Uczestnicy otrzymają oficjalne potwierdzenia w formie dyplomów.

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Biologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, przy ul. B. Prusa 12 spotkanie edukacyjne pod hasłem: "Wiosna z nauką w Siedlcach".

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek