Świętokrzyskie lasy częścią projektu EVOLTREE


Świętokrzyskie lasy częścią projektu EVOLTREE: artykuł nr 4107

2007-01-25 16:54:55 Leśnictwo

Na terenie obrębu leśnego Bliżyn w Nadleśnictwie Suchedniów (Świętokrzyskie) realizowany będzie europejski projekt badawczy – Sieć Doskonałości EVOLTREE. Polska reprezentowana jest przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy, we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa w Warszawie oraz Instytut Dendrologii PAN w Kórniku.

W projekcie Sieć Doskonałości (Network of Excellence) EVOLTREE (Evolution of trees as drivers of terrestrial biodiversity) uczestniczy 25 zespołów badawczych z 15 krajów europejskich - informuje rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Mariusz Turczyk.

Rzecznik radomskiej RDLP mówi, że o wyborze terenu, na którym będzie realizowany projekt zdecydowali zagraniczni naukowcy, którzy byli pod wrażeniem bioróżnorodności suchedniowskich lasów. O udział w polskiej części projektu starała się m.in. Białowieża.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów Marek Miazga wyjaśnia, że lasy zakwalifikowane do projektu charakteryzują się tym, że na małej powierzchni występują wszystkie gatunki lasotwórcze: dużo jest sosny i jodły, występują wyłączone drzewostany nasienne modrzewia polskiego i świerka, jest buk, olcha, dąb i jawor. Podkreślił, że lasy te są bardzo dobrze zagospodarowane i mimo eksploatacji sprawiają wrażenie naturalnych.

Celem Sieci Doskonałości EVOLTREE jest utworzenie interdyscyplinarnego zespołu ekspertów z takich dziedzin jak, genetyka, genomika, ekologia i ewolucjonizm oraz stworzenie platformy w ramach której możliwe będą badania procesów i czynników wpływających na zmiany różnorodności genetycznej ekosystemów lądowych.

Projekt tworzy podwaliny nowej interdyscyplinarnej dziedziny biologii tzw. genomiki ekosystemów, która bada reakcje organizmów na zmienne warunki środowiska z perspektywy genów.

Celem sieci jest również badanie i postrzeganie globalnych zmian klimatycznych z perspektywy ewolucyjnej. Zdolności adaptacyjne gatunków drzew leśnych będą analizowane przy użyciu zaawansowanych metod z zakresu genetyki i genomiki. Badania dynamiki populacji oraz stosowanie odpowiednich modeli i symulacji pozwoli przewidzieć reakcje ekosystemów leśnych na globalne zmiany środowiskowe.

Oczekuje się, że Sieć EVOLTREE będzie miała silny wpływ na rozwój szeregu dyscyplin naukowych, w tym ekologii, genetyki, ekofizjologii, paleobiologii i ochrony przyrody. Dostarczy również wiedzy i metod pozwalających na tworzenie odpowiednich uregulowań prawnych związanych z efektywnym i zrównoważonym wykorzystaniem leśnych zasobów genowych.

Projekt, którego realizację zaplanowano na cztery lata, został zainicjowany 27 kwietnia 2006 na konferencji w Centre Condorcet w Pesac we Francji.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa