Raport IPCC


Raport IPCC: artykuł nr 4149

2007-02-06 04:36:14 Ekologia

Dzień dzisiejszy oznacza koniec dyskusji wokół tego, czy działanie człowieka ma coś wspólnego ze zmianami klimatycznymi - powiedział Achim Steiner, dyrektor programu Narodów Zjednoczonych dotyczącego ochrony środowiska, w momencie opublikowania najnowszego raportu przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC). Autorzy raportu nie tylko obarczają ludzkość winą za zmiany klimatyczne, lecz z nowym przekonaniem wskazują dalsze zmiany na globie, których wystąpienia należy się spodziewać w nadchodzących dziesięcioleciach.

Dr Steiner powiedział, że decydenci domagali się dowodów naukowych i że teraz te dowody już są. Zaapelował, aby datę ogłoszenia raportu zapamiętać jako moment, w którym następuje przejście od niedowierzania do działań i utrzymywał, że każdy, kto wciąż zwleka "będzie uznany w podręcznikach do historii za nieodpowiedzialnego".

Główne ustalenia IPCC zostały przedstawione przez Susan Solomon z Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej (National Oceanic and Atmospheric Administration) w USA. - Ocieplenie klimatu jest obecnie faktem niebudzącym wątpliwości - powiedziała. Prace paleoklimatyczne wykazały, że druga połowa ostatniego stulecia była "niezwykle ciepła" i że ostatni raz 125 000 lat temu wystąpiły znacznie wyższe temperatury w regionach polarnych niż obecnie i że było to wynikiem zmiany w ruchu obrotowym Ziemi.

Być może największą zmianą w stosunku do raportu IPCC z 2001 r. jest stopień pewności, z jaką w obecnym raporcie naukowcy mogą powiedzieć, że człowiek ma swój udział w powstawaniu zmian klimatycznych. W 2001 r. było "prawdopodobne", że winić należy działalność człowieka, co oznaczało prawdopodobieństwo rzędu 66-90%. W 2007 r. IPCC mówi teraz, że jest to "bardzo prawdopodobne", iż należy za to obwiniać ludzi, co oznacza wzrost prawdopodobieństwa do poziomu 90%.

Jeżeli emisje będą utrzymywane na stałym, obecnym poziomie, oczekuje się, że co dziesięć lat temperatura planety będzie wzrastać o 0,2°C. Nawet w przypadku zmniejszenia emisji, ocieplenie przypuszczalnie nadal będzie postępować w związku z aerozolami znajdującymi się już w atmosferze. Zjawisko to znane jest jako "ocieplenie oddane" ("committed warming").

Profesor Solomon ostrzegła, że jeżeli emisje będą nadal rosnąć, w XXI wieku na planecie wystąpi nawet więcej zmian niż było widoczne w XX wieku.

Autorzy raportu przewidują, że temperatury wzrosną w granicach 1,8°C-4°C, ale sugerują, że mogą się one podnieść nawet o 6,4°C. Michael Manning, jeden ze współautorów raportu, wskazał, że świat o temperaturach wyższych o 6,4°C od obecnych, charakteryzowałby się brakiem lodu w rejonie Arktyki, bardziej ekstremalnymi i częstszymi falami upałów oraz większą liczbą cyklonów tropikalnych. - Ujrzelibyśmy to, co widzieliśmy w drugiej połowie XX wieku, lecz nasilenie wszystkich tych zjawisk byłoby znacznie większe - powiedział.

Ustalenia dokonane przez IPCC podsumowano w dokumencie przeznaczonym dla decydentów. - Oczekujemy zdecydowanego zaangażowania ze strony decydentów, liderów życia gospodarczego i ze strony społeczeństwa obywatelskiego - powiedział dr Steiner.

Dr Solomon wykazywała mniejszą skłonność do angażowania się w proces narzucania politycznych rozwiązań, jakie powinny być teraz podjęte czy do określania stopnia pilności działań. - Nauka może najlepiej służyć społeczeństwu nie wychodząc poza granice własnej wiedzy specjalistycznej. Są tam ludzie, którzy mają swoje zadania w tym zakresie [...]. Raport nie ma charakteru normatywnego dla polityki, lecz jest istotny z punktu widzenia polityki i sądzę, że właśnie tak być powinno - powiedziała dr Solomon.

Raport "Climate Change 2007: The Physical Science Basis" przygotowało około 600 naukowców z 40 krajów. W pracach tych udział wzięło ponad 620 recenzentów specjalistycznych i znaczna liczba recenzentów rządowych.

Pełny raport będzie opublikowany w bieżącym roku, w późniejszym terminie, łącznie z innymi rozdziałami IPCC na temat prawdopodobnych skutków zmian klimatycznych, opcji w zakresie przystosowania się do tych skutków oraz ewentualnych sposobów ograniczających emisje gazów cieplarnianych.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.ipcc.ch/

Źródło: CORDISNastępna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii