Edward Marszałek Leśnikiem roku 2006 redakcji Przeglądu Leśniczego


Edward Marszałek Leśnikiem roku 2006 redakcji Przeglądu Leśniczego: artykuł nr 4150

2007-02-06 15:08:05 Leśnictwo

Tytułem leśnika roku 2006 został uhonorowany Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, zaś tytuł instytucji roku 2006, szczególnie zasłużonej dla polskiego leśnictwa, otrzymało Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych w Poznaniu. Wyróżnienie to, wraz z dębową statuetką, od 1999 roku nadawane jest przez redakcję Przeglądu Leśniczego.

W skład Kapituły nadającej tytuł leśnika roku oraz instytucji roku wchodzą osoby i przedstawiciele jednostek uhonorowanych tym tytułem w latach ubiegłych, profesorowie wydziałów leśnych wyższych uczelni, kierownicy polskich instytucji i stowarzyszeń leśnych. Kapituła liczy dziś 22 członków.
Wśród 5 osób nominowanych do tytułu leśnika roku 2006 znalazł się Edward Marszałek i jemu to w głosowaniu tajnym, „niemal jednomyślnie” - jak zaznacza redakcja - ten tytuł przyznano. W uzasadnieniu czytamy m. in.: „Edward Marszałek jest medialną osobowością, doskonale promującą leśników i leśnictwo, przy czym swoim oddziaływaniem pozytywnie kształtuje postawy innych i przyciąga ludzi do lasu. Jego zasługą jest, że dzięki niestrudzonej i wielowątkowej pracy, problematyka bieszczadzkiego i krośnieńskiego leśnictwa jest obecna w lokalnych i ogólnokrajowych mediach”.
Jako tegoroczny laureat, rzecznik RDLP w Krośnie, za rok weźmie udział w posiedzeniu Kapituły nadającej tytuł już jako jej członek, wówczas też odbierze „Dębową statuetkę Przeglądu Leśniczego”.

mgr inż. Jan Kraczek
Dyrektor RDLP w Krośnie

Przegląd Leśniczy – miesięcznik branżowy, sięgający swoim rodowodem 1876 roku, kiedy to w Kórniku pod Poznaniem, Józef Rivoli wydał po raz pierwszy numer czasopisma pod tytułem „Przegląd Leśniczy”. W owym czasie było to jedyne pismo leśne ukazujące się w Wielkim Księstwie Poznańskim, Królestwie i Galicji. Jest to zarazem drugi tytuł, po warszawskim „Sylwanie”, o tak starym rodowodzie. W XX wieku ukazywał się z różną częstotliwością i przerwami. Po II wojnie światowej był wydawany do roku 1949, by u progu lat stalinowskich znowu przestał się ukazywać. Reaktywowany został w maju 1991 roku i już 16 lat towarzyszy leśnikom w ich pracy.

Do tej pory tytuł leśnika roku otrzymali: Jan Podmaski – (1999), Zbigniew Gurgul (2001), prof. Tomasz Borecki – rektor SGGW (2002), Karol Wiler (2003), ks. bp Edward Janiak, krajowy duszpasterz leśników (2004), dyr. Zbigniew Godlewski (2005). Tytuł instytucji roku otrzymały: Główny Urząd Statystyczny (1999), Polskie Towarzystwo Leśne (2000), Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie (2001), Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. M. Wierzbickiego (2002), Instytut Dendrologii PAN w Kórniku (2003), Orkiestra Reprezentacyjna LP (2004), Instytut Badawczy Leśnictwa (2005).
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa