Raport ONZ o globalnym ociepleniu


Raport ONZ o globalnym ociepleniu: artykuł nr 4329

2007-03-16 17:31:31 Ekologia

Przygotowywany przez ONZ raport ostrzega, że jeśli temperatury na świecie nie przestaną rosnąć, globalne ocieplenie przyniesie ze sobą w pierwszej fazie bujniejszy wzrost roślin na północy, lecz potem uprawy i lasy będą marnieć. Naukowcy od dawna sprzeczają się, na ile wyższe temperatury wspomagają wzrost roślin. Rośliny rosnąc wchłaniają dwutlenek węgla, który jest głównym gazem cieplarnianym, ale kiedy rozkładają się - uwalniają go do atmosfery.

"Globalny potencjał produkcji rolnej prawdopodobnie wzrośnie razem ze wzrostem o ok. 3 stopnie C średnich temperatur, ale powyżej tej wartości najprawdopodobniej będzie malał" - stwierdza raport.

W tropikalnych i suchych regionach od Afryki po Azję rośliny zareagują nawet na niewielki wzrost temperatury, co grozi tam jeszcze większym głodem. Ale nieco cieplejsze warunki w strefie umiarkowanej, jak w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, będą pobudzać do wzrostu część roślin - wynika z raportu.

Jego 79-stronicowe streszczenie, którego kopię uzyskała agencja Reutera, zostanie przedstawione w Brukseli 6 kwietnia. Raport, oparty na pracach 2500 naukowców, ma zawierać wytyczne do walki z globalnym ociepleniem.

Pierwsza część raportub przygotowana przez autorytet w dziedzinie globalnego ocieplenia - Międzyrządowy Panel ONZ ds. Zmian Klimatycznych (IPCC) - prognozuje, że wzrost temperatury powodowany przez człowieka, głównie poprzez emisję dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych, wyniesie w tym stuleciu 1,8-4 stopni Celsjusza.

W strefie klimatu umiarkowanego umiarkowane ocieplenie będzie korzystne dla plonów zbóż i wydajności pastwisk, ale w rejonach suchych i tropikalnych nawet nieznaczne ocieplenie spowoduje straty - wynika z raportu. Dalsze ocieplenie wywrze negatywny wpływ we wszystkich regionach - ostrzega dokument.

Scenariusze zmian klimatycznych pociągają za sobą poważne ryzyko dla produkcji żywności i także dla produkcji leśnej.

Anders Portin, wiceprzewodniczący Fińskiej Federacji Przemysłu Drzewnego uważa, że generalnie zmiana klimatu będzie szkodliwa: sosnowe lasy północy zostaną zaatakowane przez gatunki owadów z południa. Dla leśnictwa na północy ocieplenie oznacza również, że do lasu nie może wjechać ciężki sprzęt - ciężarówki grzęzną w rozmokłym, bagnistym gruncie. Ponadto zniszczenia spowodowane przez niedawne burze w Szwecji okazały się najgorszymi jak sięgnąć pamięcią.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii