Handel emisjami - alokacja krajowa na lata 2008 - 2012


Handel emisjami - alokacja krajowa na lata 2008 - 2012: artykuł nr 4333

2007-03-16 17:47:03 Ekologia

W dniu 14 marca 2007r., w Ministerstwie Środowiska, odbyła się konferencja prasowa prof. Jana Szyszko, ministra środowiska, dotycząca handlu emisjami - alokacja krajowa na lata 2008 - 2012. W konferencji wzięli również udział: Agnieszka Bolesta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Paweł Sałek, kierownik Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Minister Środowiska poinformował, że Unia Europejska, w tym Polska, chce być liderem w zakresie kreowania polityki klimatycznej na świecie. Podkreślił również, że ostatnie decyzje i wnioski wskazują na to, że do 2020 roku ma nastąpić 20 procentowa redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
- Chciałem zaznaczyć - mówił minister środowiska - że Polska jest liderem w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nasz kraj obniżył emisje o ok. 32 procent.
Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień na lata 2008-2012 ( KPRU 2) został złożony Komisji Europejskiej w czerwcu 2006 r. Polska była jednym z pięciu krajów, który wywiązał się z terminu przygotowania i złożenia KPRU 2, jaki Komisja nałożyła na państwa członkowskie.

Podczas spotkania odbyła się prezentacja, podczas której p. Agnieszka Bolesta podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, poinformowała o stanie dyskusji na temat KPRU CO2 na lata 2008-2012.

Sławomir Mazurek
Rzecznik Prasowy
Ministra Środowiska

 

Plik audio

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii