Segregacja po studencku


Segregacja po studencku: artykuł nr 45

2004-10-21 16:53:35 Ochrona środowiska

Śmieci powstają wszędzie i każdy je produkuje: instytucje, firmy, dorośli, młodzież oraz dzieci. Wszyscy bez wyjątku bierzemy udział w produkcji śmieci: wyrzucamy do kosza to, co wykorzystamy, nie zastanawiając się nad tym, co się później z nimi dzieje. Taki sposób postępowania powoduje, że na wysypiska trafia w zasadzie wszystko: od zwykłej makulatury aż po odpady niebezpieczne. Śmieciowe kontenery zawierają odpadki organiczne, puszki po piwie, plastyki, szkło itp.Segregacja po studencku

W rozpoczynającym się nowym wieku jednym z głównych problemów Polski w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego będzie sprawa unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Śmieci powstają wszędzie i każdy je produkuje: instytucje, firmy, dorośli, młodzież oraz dzieci. Wszyscy bez wyjątku bierzemy udział w produkcji śmieci: wyrzucamy do kosza to, co wykorzystamy, nie zastanawiając się nad tym, co się później z nimi dzieje. Taki sposób postępowania powoduje, że na wysypiska trafia w zasadzie wszystko: od zwykłej makulatury aż po odpady niebezpieczne. Śmieciowe kontenery zawierają odpadki organiczne, puszki po piwie, plastyki, szkło itp. W Polsce praktyką jest to, że wszystko, co znajduje się w koszu, jest wywożone na wysypisko śmieci. Nasze samorządy dbając o oczyszczanie polskich miast problem odpadów załatwiają w sposób najprostszy organizacyjnie lecz najbardziej szkodliwy dla środowiska naturalnego. Śmieciarka podjeżdżająca po kontenery śmieciowe to typowy polski krajobraz szkodliwy w swoich skutkach dla środowiska. Rosnące góry odpadów zalegające na wysypiskach zajmują cenne miejsce i powierzchnię. Odpady pomieszane ze sobą stanowią milczącą bombę ekologiczną zostawianą przez nas przyszłym pokoleniom. Ale czy tak być musi? Niekoniecznie! Szansą dla naszego pokolenia ludzi młodych i dobra środowiska naturalnego jest segregacja - selektywna zbiórka i recykling odpadów komunalnych. Taki sposób postępowania powinien stawać się koniecznością i priorytetem działań w jednostkach samorządowych, do których obowiązków należy dbanie o czystość polskich gmin i miast. Pojawiają się pierwsze zwiastuny właściwego postępowania z odpadami i troski o ekologię. Przykładem tego typu odpowiedniej działalności jest np. miasto Żywiec, gdzie władze samorządowe kilka lat temu rozpoczęły popularyzację tematu selektywnej zbiórki odpadów w mieście, zachęcając mieszkańców miasta do selektywnej zbiórki i segregacji śmieci. Innym pozytywnym sygnałem świadczącym o podejściu do śmieciowego problemu jest pomysł częstochowskich działaczy z Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W obecnym roku akademickim studenccy ekolodzy zorganizowali akcję aktywnej edukacji ekologicznej. Projekt, o którym mowa, to pilotażowy program segregacji odpadów komunalnych w domach studenckich. Przedsięwzięcie dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest realizowane na osiedlu akademickim Politechniki Częstochowskiej.

Miejsce, które zostało wybrane do przeprowadzenia pilotażowego programu segregacji odpadów jest bardzo charakterystyczne pod względem infrastrukturalnym jak wiele innych w Polsce. Jednak to właśnie w Częstochowie nadarzyły się najbardziej sprzyjające warunki, aby tego typu pomysł zrealizować.

Miejscem Akcji Segregacji są domy studenckie Politechniki Częstochowskiej.

Do czasu rozpoczęcia akcji pozbywanie się odpadów odbywało się przez wyrzucanie wszystkich śmieci do zsypów. Obecnie pozbywanie się śmieci jest realizowane przy wprowadzeniu pojemników na szkło, aluminium, makulaturę i plastik. Akcja Segregacja opierała się na założeniu trzyetapowego postępowania praktyczno-edukacyjnego. Pierwszym etapem rozpoczynającym akcję była zmasowana, akcja ulotkowa-edukacyjna. "Etap I" miał na celu dotarcie do jak najszerszego grona potencjalnych uczestników projektu. Ulotki, plakaty i nalepki edukowały studentów, pokazywały zagrożenia nie segregowanych śmieci, korzyści ekologiczne dla środowiska naturalnego oraz zachęcały do czynnego uczestnictwa. Następnym etapem realizowanego przedsięwzięcia było przygotowanie pojemników odpowiednio opisanych i oznaczonych kolorystycznie.

Równolegle trwała akcja ulotkowo-plakatowa z ukazaniem sposobów segregacji śmieci, jak należy postępować z odpadami, do jakich pojemników należy wrzucać poszczególne odpady. Na drzwiach od zsypów zostały naklejone nalepki informacyjne, a we wszystkich pokojach pojawiły się nalepki, ulotki oraz plakaty z kolorami pojemników do segregacji. Etapem kończącym projekt była indywidualna realizacja segregacji przez mieszkańców w wyniku edukacji i przeprowadzonego pilotażowego programu segregacji odpadów i selektywnej zbiórki. W czasie przeprowadzania pilotażowego programu we wszystkich etapach trwania projektu przeprowadzono badania ankietowe mające na celu badanie stanu świadomości ekologicznej studentów.

Celami akcji - "Segregacji odpadów komunalnych w domach studenckich Politechniki Częstochowskiej" było prowadzenie szeroko zakrojonej akcji aktywnej edukacji ekologicznej wśród młodzieży akademickiej, aby jej efekty procentowały w przyszłości. Dla przyszłego pokolenia konieczne jest kształtowanie zachowań proekologicznych w młodym pokoleniu. Organizatorzy zadbali o to, aby odpady z domów studenckich nie trafiały na wysypisko, ale były wykorzystywane w procesie recyklingu. Akcja segregacja pozwoliła na sprawdzenie możliwości realizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości w innych ośrodkach akademickich wykorzystując doświadczenia i pomysły programu pilotażowego. Wstępna ocena efektów programu pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Jednak całość przedsięwzięcia będzie można ocenić dopiero po pewnym czasie, gdy wszystkie sprawy organizacyjne zaczną właściwie funkcjonować. Studenci przyzwyczają się do nowego podejścia do tematu śmieci, a edukacja ekologiczna zacznie przynosić efekty.

Wszystkich zainteresowanych powyższą akcją oraz wszelką działalnością ekologiczną serdecznie zapraszam do współpracy.

Puls studenta, nr 29: marzec 2001

opracowanie dla serwisu "PULS STUDENTA": Paweł Sałek

Artykuł pochodzi z serwisu PULS STUDENTA. Serwis Przyrodnik (dawniej PRZYRODA) uzyskał zgodę na umieszczenie tego artykułu.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska