Lasy


Lasy: artykuł nr 46

2004-10-21 16:56:02 Leśnictwo

Informacji o zmianach klimatu i zjawiskach pogodowych na przestrzeni wieków można poszukiwać w starodrukach, opowieściach, legendach. Jednak ze względu na ich przypadkowy charakter, nie są one zbyt precyzyjne. Dlatego informacji o zmianach w klimacie naukowcy poszukują w znacznie dokładniejszych naturalnych źródłach, jakimi mogą być roczne przyrosty drzew. W szerokości i gęstości przyrostów radialnych oraz składzie izotopowym drewna zachowały się dane paleoklimatyczne i paleośrodowiskowe. Możliwość powiązania przyrostu wtórnego drzew z latami kalendarzowymi pozwala na odczytanie tego zapisu i rekonstrukcje parametrów klimatycznych poza okres meteorologicznych pomiarów instrumentalnych. Badaniem informacji o zmianach klimatycznych zawartych w strukturze drzew zajmuje się dr Anna Cedro z Zakładu Klimatologii i Meteorologii Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa