System Informacji Prawnej: Środowisko i Gospodarka Wodna


System Informacji Prawnej: Środowisko i Gospodarka Wodna: artykuł nr 4537

2007-05-08 09:56:58 Ekologia

Z dniem 7 maja 2007 roku Ministerstwo Środowiska uruchomiło na swojej stronie internetowej System Informacji Prawnej Środowisko i Gospodarka Wodna. Aktualnie System zawiera teksty wszystkich ustaw regulujących problematykę działów administracji rządowej - środowisko oraz gospodarka wodna wraz z informacją o wydanych aktach wykonawczych. W przyszłości w ramach Systemu Informacji Prawnej będą udostępniane również teksty rozporządzeń. Aktualizacje Systemu będą dokonywane raz na dwa tygodnie.

www.mos.gov.pl/sip

 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii