Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych


Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych: artykuł nr 4620

2007-05-28 13:52:45 Zoologia

Sejm znowelizował ustawę o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych. Ustawa zapewnia hodowcom odszkodowania za zwierzęta ubite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej, w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej. Ustawa uelastyczni i przyspieszy działanie Inspekcji Weterynaryjnej oraz stosowanie prawa UE w przypadku choroby zakaźnej zwierząt. Ma to ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się choroby. Dotyczy to szczególnie podmiotów zajmujących się hodowlą (np. ferm drobiu).

Powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł bezpośrednio reagować na pojawiające się zagrożenia. Będzie mógł tworzyć różnego rodzaju obszary ochronne, np. w celu przeprowadzania nadzoru i kontroli.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł powoływać i odwoływać rzeczoznawców. Natomiast powiatowy lekarz weterynarii będzie prowadził ich listę i wyznaczał po dwie osoby do oszacowania konkretnych strat.

"Wejście w życie ustawy zapewni hodowcom i producentom drobiu możliwość uzyskania odszkodowań za zwierzęta zabite lub ubite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej, w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt" - czytamy w uzasadnieniu.

Przepisy Unii Europejskiej pozwalają refundować do 50 proc. kosztów poniesionych przez państwo członkowskie w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt, w tym kosztów związanych z odszkodowaniami za zabite lub ubite zwierzęta oraz za jaja wylęgowe. Dotychczas przyznawano odszkodowania jedynie za jaja konsumpcyjne.

Odszkodowanie za zwierzęta zniszczone w wyniku działań służb weterynaryjnych przysługiwać będzie również hodowcom perlic, przepiórek, kuropatw, bażantów oraz strusi.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii