Kolejne szkoły leśne przekazane Ministerstwu Środowiska


Kolejne szkoły leśne przekazane Ministerstwu Środowiska: artykuł nr 4757

2007-07-17 11:03:07 Leśnictwo

rowadzenie pięciu szkół leśnych w różnych regionach Polski zostało przekazane Ministerstwu Środowiska (MŚ) przez lokalne samorządy. Porozumienie w tej sprawie podpisali w poniedziałek minister środowiska Jan Szyszko i przedstawiciele starostw powiatowych oraz jednego marszałka województwa, prowadzących dotychczas te szkoły.

W kwietniu ministerstwo przejęło od samorządów prowadzenie sześciu innych szkół leśnych.

"Ta zmiana da Lasom Państwowym możliwość wspierania działalności szkół. Oczywiście, dotąd leśnicy starali się pomagać szkołom leśnym, ale była to pomoc nieoficjalna. Teraz będzie to można robić lepiej i oficjalnie" - powiedział PAP Szyszko.

Minister dodał, że po przejęciu szkół resort będzie pracował nad unowocześnieniem ich, aby uczyły swoich podopiecznych nie tylko tradycyjnej gospodarki leśnej (wycinka drzew, sadzenie drzew, ochrona przed szkodnikami itp.), ale też aby kształciły ich zgodnie z potrzebami współczesnej gospodarki. "Przyda się wiedza o ochronie innych zasobów przyrodniczych i o turystyce" - tłumaczył Szyszko.

Na mocy podpisanych w poniedziałek porozumień, MŚ będzie prowadziło średnie szkoły leśne w Goraju, Brynku, Starościnie, Tucholi i Lesku.

Jak powiedział PAP starosta tarnogórski, Józef Korpak, samorząd w Tarnowskich Górach miał trudności z finansowaniem na odpowiednim poziomie Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku. "Subwencja oświatowa, którą dostawaliśmy z budżetu państwa, nie wystarczała na utrzymanie szkoły. Zawsze musieliśmy dokładać z naszych funduszy, pozyskiwanych z innych źródeł" - podkreślił.

Korpak zaznaczył jednak, że nie wszystkie samorządy, które przekazały szkoły resortowi środowiska, zrobiły to z powodów ekonomicznych. Wszystkie natomiast mają nadzieję, że dzięki współpracy z Lasami Państwowymi, które podlegają MŚ, poprawi się merytoryczna jakość kształcenia w tych szkołach.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa