Odkrywca na wykładzie u fizyków - prof. Sigurd Hofmann - odkrywca pierwiastka 112 Copernicium


Odkrywca na wykładzie u fizyków - prof. Sigurd Hofmann - odkrywca pierwiastka 112 Copernicium: artykuł nr 49050

2011-02-23 14:28:32 Ciekawostki

24 lutego, w ramach cyklu wykładów im. prof. Aleksandra Jabłońskiego, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu gościć będzie prof. Sigurd Hofmann - odkrywca pierwiastka 112 Copernicium.

Prof. Hofman wygłosi wykład w języku angielskim "The element Copernicium - Why it exist and how it was made" (Pierwiastek Copernicium - dlaczego istnieje i jak został odkryty). Początek o godz. 17.15 w sali 26 w Instytucie Fizyki UMK przy ul. Grudziądzkiej 5/7.

O godz. 16.30 w atrium Centrum Optyki Kwantowej dziennikarze będą mogli spotkać się z prof. Hofmanem.  

Profesor Sigurd Hofmann urodził się w Böchmisch-Kamnitz (Niemcy) w 1944 r. W roku 1969 ukończył Uniwersytet Techniczny w Darmstadt, tam też w roku 1974 uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych i podjął pracę w Instytucie Ciężkich Jonów GSI-Darmstadt, gdzie pracuje do chwili obecnej. Od 1989 r. jest kierownikiem zespołu pracującego nad syntezą i badaniem najcięższych jąder i pierwiastków.

Jest odkrywcą promieniotwórczości protonowej (1982 r.) oraz współodkrywcą (w latach 1981-1996) sześciu pierwiastków superciężkich: 107 (bohrium, Bh), 108 (hassium, Hs), 109 (meitnerium, Mt), 110 (darmstadtium, Ds), 111 (roentgenium, Rg) oraz 112 (copernicium, Cn).

Oprócz badań w swoim macierzystym Instytucie, uczestniczył także w eksperymentach prowadzonych w innych laboratoriach świata, m.in. w Lawrence Berkeley National Laboratory w USA, Daresbury Laboratory w Warrington (W. Brytania), Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja), Narodowym Instytucie Fizyki Jądrowej w Legnaro (Włochy) oraz na Uniwersytecie w Jyväskylä (Finlandia).

Właśnie prof. Hofmann, jako kierownik zespołu, który odkrył pierwiastek 112, zaproponował dla niego nazwę "copernicium", aby uczcić Mikołaja Kopernika ze względu na wpływ, jaki wywarł On na rozwój światowej nauki i kultury. Prof. Hoffmann podkreślał przy tym, że wielki astronom urodził się i zmarł w Polsce.

Od ponad 30 lat prof. Hofmann bardzo blisko współpracuje z polskimi naukowcami zajmującymi się badaniem własności jąder superciężkich. Jest laureatem kilkunastu niemieckich i międzynarodowych wyróżnień, nagród i medali oraz dwóch honorowych doktoratów.

Czwartkowy wykład będzie już dwudziestym czwartym w cyklu poświęconym pamięci prof. Aleksandra Jabłońskiego, twórcy toruńskiej szkoły fizyki.

Centrum Promocji i Informacji UMK

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek