SGGW ma własne muzeum


SGGW ma własne muzeum: artykuł nr 5355

2008-01-24 00:10:45 Ciekawostki

Pochodzący z 1816 roku eksponat – rękopis Dziennika Podróży do Szwaycaryi z Kalisza Jerzego Beniamina Flatta, zostanie zaprezentowany podczas poniedziałkowej uroczystości otwarcia Muzeum SGGW. Rękopis ten jest własnością prywatną i nigdy wcześniej nie był publicznie prezentowany.

Jerzy Beniamin Flatt był pierwszym Dyrektorem Instytutu Agronomicznego w Warszawie, od którego wzięła swoje początki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Prezentowany podczas uroczystości otwarcia muzeum, dziennik podróży Flatta, to dzieło wyjątkowe. Jerzy Beniamin Flatt w 1816 roku, na polecenie Komisji Obrządku Religijnego i Oświecenia Publicznego, kierowanej przez Stanisława Staszica, wyjechał do Szwajcarii, z zadaniem poznania systemu kształcenia młodzieży dla potrzeb rolnictwa. Podróż trwała ponad dwa lata, z czego rok spędził w Szwajcarii, m.in. w Hofwyl koło Berna, a pozostały czas w Niemczech. Instytut w Hofwyl miał się stać wzorem dla Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Flatt zapisał się tam na kursy i pilnie na nie uczęszczał.

Uroczyste otwarcie Muzeum odbędzie się w poniedziałek, 28 stycznia br. o godz. 13.30. Dla szerokiej publiczności będzie ono czynne od 29 stycznia, codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00. Muzeum mieści się w gmachu Biblioteki Głównej przy ul. Nowoursynowskiej 161 (wejście C, I piętro).

Podczas otwarcia Muzeum SGGW zostanie zaprezentowana pierwsza ekspozycja „Z Marymontu na Ursynów”. Dzieje Uczelni ilustrują stare fotografie, szkice i dokumenty. Wśród eksponatów prezentowanych na wystawie znaleźć można listy i pisma studentów do profesorów, stare indeksy i pomoce naukowe, a także meble z gabinetu Rektora SGGW w latach 1944-47, Franciszka Staffa.

Szczegółowych informacji na temat muzeum i prezentowanych w nim ekspozycji udziela Kustosz Muzeum Karolina Grobelska, telefon: 022 59 358 00 lub 02.

SGGW, Krzysztof Szwejk

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek