O atomach i małych molekułach


O atomach i małych molekułach: artykuł nr 6312

2009-07-07 14:21:00 Ciekawostki

240 fizyków i ekspertów z dziedzin pokrewnych zgłosiło udział w tegorocznej konferencji EGAS-41, czyli Conference of the European Group on Atomic Systems. Do Gdańska przyjadą naukowcy z Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Japonii. Uroczyste otwarcie konferencji odbędzie się w środę, 8 lipca, o godz. 8.45 w Auditorium Novum Politechniki Gdańskiej.

Konferencja EGAS odbywa się co roku, zawsze w innym miejscu. To już czterdziesta pierwsza edycja. W Polsce gości po raz trzeci. Wcześniej specjaliści spotkali się w Krakowie i Toruniu.
– EGAS, czyli European Group on Atomic Systems, to sekcja Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Sekcja zajmuje się szeroko pojętą fizyką w atomach i małych molekułach – mówi prof. Mariusz Zubek, prodziekan ds. organizacji na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG, przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji EGAS-41. – Doroczna konferencja jest okazją do spotkania naukowców pracujących w tej dziedzinie i utrzymywania regularnego kontaktu między specjalistami. Gdańscy fizycy zostali szczególnie wyróżnieni propozycją zorganizowania tej bardzo prestiżowej konferencji w tym roku. Liczymy, że frekwencja dopisze.

Konferencję otworzy wykład inauguracyjny dedykowany postępom w optyce kwantowej atomów. Głos zabierze prof. dr Alain Aspect z Francji, specjalista z zakresu spektroskopii laserowej i atomowej.
Tematyka konferencji – jak zapowiadają organizatorzy – rysuje się bardzo szeroko.
– Wśród najważniejszych zagadnień poruszanych podczas konferencji znajdą się między innymi: badania struktury atomów i małych molekuł, precyzyjne pomiary spektroskopowe, oddziaływanie atomów i molekuł z promieniowaniem, np. światłem lasera oraz oddziaływania z innymi cząsteczkami. Nie zabraknie też fizyki attosekundowej, czyli fizyki zjawisk zachodzących w czasie około dziesięć do minus osiemnastej sekundy. Będzie też mowa o zimnych atomach i molekułach oraz o ważnej dla Gdańska informatyce kwantowej – wylicza prof. Mariusz Zubek.

Konferencja ma charakter zamknięty. Organizatorzy zapraszają jednak na wieczorny wykład otwarty pt. „Quantum information – why it is fascinating?” („Dlaczego informatyka kwantowa jest fascynująca?”). Początek o godz. 20.15 na Uniwersytecie Gdańskim.
Wykład – w języku angielskim, który będzie językiem konferencji – wygłosi prof. Paweł Horodecki z Katedry Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej WFTiMS Politechniki Gdańskiej.

– Informatyka kwantowa jest ważna dla Gdańska, gdyż mamy wspaniałą rodzinę badaczy, czyli profesorów Horodeckich. Ponadto naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej współpracują w niedawno powstałym Krajowym Centrum Informatyki Kwantowej – argumentuje prof. Zubek.

Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej powstało w czerwcu 2007 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Zadaniem centrum jest integracja środowiska informatyki kwantowej w Polsce poprzez: tworzenie platformy dla spotkań polskich naukowców z wybitnymi przedstawicielami informatyki kwantowej z zagranicy, współpracę z innymi ośrodkami w Polsce i merytoryczną koordynację badań, organizację konferencji i warsztatów oraz międzynarodowych programów naukowych, wykłady, seminaria, czy też szkoły informatyki kwantowej. Dyrektorem centrum jest prof. dr hab. Ryszard Horodecki.

Organizatorami Conference of the European Group on Atomic Systems jest Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG oraz Instytut Fizyki Doświadczalnej UG.


Konferencja EGAS
8–11 lipca 2009, Politechnika Gdańska

■ Uroczyste otwarcie konferencji: środa, 8 lipca, godz. 8.45, Auditorium Novum PG
■ Wieczorny wykład otwarty: Quantum information – why it is fascinating?, 8 lipca, godz. 20.15–21.00, Uniwersytet Gdański
■ Program konferencji:  http://egas2009.mif.pg.gda.pl/program.php
■ Strona internetowa konferencji: http://egas2009.mif.pg.gda.pl/

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek