XXII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych


XXII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych: artykuł nr 5061

2007-09-27 21:28:09 Zoologia

Blisko 450 hodowców z kraju i zagranicy, ponad 2000 najlepszych okazów zwierząt niemal wszystkich ras – tak zapowiada się XXII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie się w dniach 28-30 września 2007 w Poznaniu, równolegle z Międzynarodowymi Targami Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA. Na potrzeby wystawy oddanych zostało 8 pawilonów i teren otwarty Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Wystawy rolnicze i towarzyszące im ekspozycje zwierząt hodowlanych mają w Polsce niemal 200-letnią tradycję. Największa Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbyła się w 1929 roku w Poznaniu podczas Powszechnej Wystawy Krajowej i uznana została również za największą w Europie – organizatorzy zgromadzili wtedy aż 2 656 zwierząt.
XXII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, której organizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Zootechniki - PIB, Związki Hodowców Zwierząt oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie to jedyne w kraju tego typu wydarzenie dające wszystkim zainteresowanym możliwość prezentacji i zdobycia fachowej wiedzy z zakresu m.in. hodowli i pielęgnacji zwierząt. Zwierzęta prezentowane na wystawie zostaną poddane wnikliwej ocenie, a najlepsze okazy otrzymają tytuły czempiona, wiceczempiona oraz inne nagrody przewidziane w regulaminie konkursu.
Uzupełnieniem będą ekspozycje hodowców z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Belgii. Zorganizowane zostaną też stoiska firm polsko-zagranicznych zajmujących się hodowlą i obrotem zwierząt hodowlanych na terenie kraju.

Ciekawostką XXII KWZH będzie prezentacja danieli. Noteckie Rancho Ekologiczne – Hodowla Danieli pokaże, na placu naprzeciwko pawilonu 12, pięć sztuk tych zwierząt w wieku od 3 miesięcy do 4 lat. Jest to najnowocześniejsza i jedna z największych hodowli danieli w Europie. Organizatorami tej ekspozycji są Katarzyna i Mariusz Tworek – właściciele Rancza.
Ponadto miłośnicy płazów będą mogli podziwiać ekspozycję żab zielonych zaaranżowaną przez zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN przy wystawie ryb słodkowodnych w pawilonie 8A.
Natomiast na Wystawie Ras Rodzimych w pawilonie 12 dr hab. Maciej Ligaszewski z Instytutu Zootechniki w Krakowie zaprezentuje hodowlę ślimaków.

Najlepsi sędziowie w Poznaniu

Dzień przed rozpoczęciem XXII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu odbędą się Europejskie warsztaty poświęcone harmonizacji sędziowania na wystawach bydła mlecznego. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, będąc członkiem

Europejskiej Konfederacji Czarno-Białego i Czerwono-Białego Bydła Holsztyńskiego (EHRC), została zatwierdzona jako organizator warsztatów na posiedzeniu zarządu EHRC w lutym tego roku. Możliwość zorganizowania Europejskich warsztatów w Polsce to dla Federacji dowód uznania władz EHRC dla postępu dokonującego się w hodowli bydła mlecznego w naszym kraju oraz wyjątkowa okazja do szerokiej promocji tej dziedziny hodowli.
W zajęciach praktycznych i teoretycznych warsztatów udział weźmie blisko 60 najlepszych sędziów z wszystkich Europejskich krajów zrzeszonych w EHRC. Zwierzęta do ćwiczeń w sędziowaniu na ringu udostępnią najlepsi polscy hodowcy. Gościnnie w spotkaniu weźmie udział Brian Kelroy z US Holstein, zaproszony przez PFHBiPM jako oficjalny sędzia bydła mlecznego na XXII KWZH.
Zajęcia warsztatowe będą dostępne tylko i wyłącznie dla zaproszonych sędziów.

Internetowa Giełda Kwoty Mlecznej

Wraz z przystąpieniem Polski do UE wprowadzono w naszym kraju system kwotowania mleka. Kwota mleka jest to prawo do produkowania określonej ilości mleka przez rolnika. Spowodowało to powstanie rynku kwot, który rozwija się bardzo dynamicznie. Szacuję się, że co roku dokonywać się będą transakcje o wartości około 200 mln zł. Rynek kwoty mlecznej trwał będzie do roku 2015. W starych krajach UE istnieją instytucje ułatwiające handel kwotami. W Polsce rynek ten nie jest jeszcze zorganizowany. Problem polega na tym, że od samego początku brakowało instytucji ułatwiających rolnikom dokonywanie transakcji kupna sprzedaży.
FC Horyzont w ramach Internetowego Serwisu Mleczarskiego www.mleczarstwo.com, od samego początku, czyli od 2004r. prowadzi dział ogłoszeń zatytułowany Giełda Kwoty Mlecznej, w którym rolnicy mogą zamieszać swoje ogłoszenia. Dział ten, jako bezpłatny, cieszy się wysoką i stale rosnącą popularnością. Średnio w ciągu roku umieszcza się w nim około 2000 ogłoszeń, co stanowi szacunkowo 10% rynku kwoty mlecznej w Polsce. Rolnicy sami odpowiedzialni są za dokonywanie transakcji. Istnieje dalsza potrzeba rozwoju sposobów ułatwiających obrót kwotami mlecznymi.
Doskonałą okazją do tego typu działania jest Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie spotykają się hodowcy bydła i producenci mleka z całego kraju. Transakcje mogą odbywać się na miejscu i mogą być wspierane przez specjalistów.
W Pawilonie 1 powstanie specjalne stoisko, gdzie rolnicy zainteresowani kupnem, sprzedażą kwoty mlecznej będą przekazywali odpowiednie dane w biurze zgłoszeniowym. Zgłoszenie wprowadzane jest do rejestru i wyświetlane na ekranie. Podawany będzie numer stolika, przy którym odbywała się dana transakcja. Rolnicy w miarę potrzeby pobierać będą druczki potrzebne do zawarcia transakcji oraz uzyskują poradę prawną. Program komputerowy sumuje i wyświetla indeksy transakcyjne Giełdy Kwoty Mlecznej czyli liczbę zgłoszeń, liczbę zawartych transakcji, ilość transferowanej kwoty, ilość kwoty na jedną transakcję, orientacyjną wartość transakcji. Giełda zostanie zintegrowana z internetową giełdą kwoty mlecznej, co oznacza, że w jej trakcie udział będą mogły mieć wszystkie zainteresowane osoby transakcją z całego kraju. Równolegle FC Horyzont prowadził będzie Giełdę obrotu zwierzętami hodowlanymi.
Udział w giełdzie jest bezpłatny.

EKSPOZYCJA ZWIERZĄT NA XXII KWZH

Bydło mleczne

W pawilonie 1 i na ringu w pawilonie 2 ponad 40 wystawców bydła ras mlecznych z całej Polski zaprezentuje 180 sztuk bydła w 12 kategoriach. Organizatorzy zapowiadają, że na wystawie będzie można podziwiać krowy takich ras jak: polska holsztyńsko-fryzyjska, czarno-biała i czerwono – biała oraz jersey, polska czerwona i simentalska. Ponadto zaprezentowane zostaną jałowice rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej w pięciu kategoriach wystawowych.
Zwierzęta oceni zespół sędziowski pod przewodnictwem amerykańskiego pracownika Holstein Association USA, Briana Kelroy’a, a w ringu towarzyszyć mu będą polscy selekcjonerzy Mirosław Anaczkowski i Roman Januszewski.
Podczas wyceny bydła organizator - Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka przeprowadzi trzy konkursy specjalne, w których wyłoni:
• krowę z najlepszym wymieniem,
• superczemiona ras mlecznych w kategorii krów i superczempiona ras mlecznych w kategorii jałowic
• osobę najlepiej oprowadzającą bydło mleczne. O wytypowanie zwycięzcy tego konkursu PFHBiPM poprosi uczestników Europejskich warsztatów ujednolicających sędziowanie na wystawach.
W sobotę od godz. 9.00 do 10.00 Brian Kelroy przeprowadzi szkolenie na temat roli doskonalenia pokroju bydła mlecznego. Ponadto w sobotę i w niedzielę na ringu w pawilonie 2 odbędą się prezentacje najpiękniejszych okazów bydła mlecznego, połączone z wręczaniem pucharów i nagród, dyplomów oraz nagród sponsorowanych.
W trakcie wystawy udój bydła mlecznego obsługiwać będą znane firmy: De Laval, A-Lima-Bis, Westfalia Surge.
Przy ekspozycji bydła mlecznego swoje stoisko, pod hasłem „Skąd wzięła się ta krowa” będzie miała Katedra Anatomii Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Bydło mięsne
Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej przed naszą hodowlą otworzyły się nowe i obiecujące perspektywy. Polska ze swoim potencjałem łąk i pastwisk utrzymanych w stanie naturalnym, ma wszelkie warunki, aby odpowiedzieć na wyzwania, które płyną z ogromnego rynku unijnego. Świadczy o tym rosnące zainteresowanie konsumentów unijnych importem wołowiny z Polski. Dzisiaj hodowla bydła mięsnego to szansa nie tylko dla wyspecjalizowanych gospodarstw, ale również dla rolników utrzymujących niewielkie stada krów mlecznych zagrożonych konkurencją dużych producentów mleka. Mogą oni, bowiem tylko skorzystać krzyżując swoje krowy z buhajami ras mięsnych i przechodząc tym samym do hodowli bydła mięsnego, którą można prowadzić przy znacznie niższych kosztach niż w przypadku bydła mlecznego.
Tegoroczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych ma wymiar szczególny, bo ukazuje alternatywę dla tych, którzy dzisiaj jeszcze poszukują swojego miejsca i szans w Polskim sektorze rolnym.
Ekspozycja bydła mięsnego przygotowana przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła mięsnego zajmie pawilon numer 8. Organizator zapowiada prezentację ponad 80 zwierząt ras mięsnych, w tym: krów z cielętami, jałowic cielnych i buhajów tak uznanych ras jak: angus czarny i czerwony, charolaise, hereford, limousine, salers, simentaler.
Bydło mięsne poddane zostanie ocenie 28 września 2007 roku na ringu w Pawilonie 8. Oceny zwierząt dokona zespół sędziowski w składzie: dr Tomasz Przysucha, SGGW, Grzegorz Grodzki, PZHiPBM, Gilles Lequeux, Interlim, Francja.
Ponadto PZHiPBM organizuje po raz drugi aukcję hodowlaną jałowic cielnych i niecielnych oraz buhajów. Aukcja odbędzie się w dniu 29 września 2007 r. (sobota) w pawilonie nr 8 w godz. 15.00-16.00. Na aukcje będą wystawione zwierzęta w rasach limousine, angus red, simentaler, herford, charolaise. Ponadto w sobotę w godzinach 9.30-10.30 w pawilonie nr 8 uznany sędzia francuski Gilles Lequeux, poprowadzi szkolenie w zakresie oceny bydła ras mięsnych.
Wszyscy zainteresowani hodowlą bydła mięsnego w Polsce będą mogli wziąć udział w specjalnym seminarium dotyczącym bydła mlecznego, które odbędzie się w piątek, 28 września podczas IX Forum Rolniczego. Forum rozpocznie się o godz.14:30 w Pawilonie 14B na 1 piętrze.
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła mięsnego będzie miał swoje stoisko w pawilonie nr 8.

Konie
Niezwykle interesująco na XXII KWZH zapowiada się ekspozycja koni, miłośnicy tych zwierząt zobaczą ponad 120 okazów takich ras jak: małopolska, wielkopolska, śląska, polski koń szlachetny półkrwi, konik polski i koń huculski. Rasą wiodącą będzie polski koń zimnokrwisty. Ponadto zaprezentowane zostaną konie rasy trakeńskiej oraz kuce szetlandzkie.
Niezapomniane wrażenie pozostawią zapewne pokazy konne poszczególnych ras, a także pokazy koni z Francji oraz ujeżdżania i zaprzęgów. Zwierzęta poddane zostaną ocenie 28 września, w piątek od godz.9.00na ringu w pawilonie 7.
Organizatorami ekspozycji są: Polski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Hodowców Koni - Związek Trakeński i Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie.

Trzoda chlewna
Trzodę chlewną zlokalizowano w pawilonie 12. Regulaminowej ocenie sędziów poddanych zostanie około 100 zwierząt, reprezentujących rasy: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, duroc oraz pietrain. Zwierzęta zostaną zaprezentowane przez 44 hodowców z całego kraju. W tym roku do grona sędziowskiego został zaproszony Aleksander Liebscher z Austriackiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej.
Wszyscy, którzy odwiedzą stoisko Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” będą mieć możliwość spotkania ze specjalistami z zakresu hodowli, weterynarii i zoohigieny stale współpracującymi ze Związkiem. Na stoisku prezentowany będzie również program komputerowy do obsługi stada loch, program do doboru i systemu przesyłu danych do centralnej baz internetowej „POLSUS”. Wszelkich informacji dotyczących programu udzielać będzie sam autor dr. Leszek Mroczko.
Jedną z głównych atrakcji stoiska będzie kącik degustacyjny wyrobów wędliniarskich ze świń rasy puławskiej, przygotowanych według starych, tradycyjnych receptur.
Ponadto Związek zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w licznych konkursach. Między innymi zostanie rozstrzygnięty konkurs zwiedzających na najpiękniejsza loszkę i knurka wystaw - „MISS i MISTER PIGGY” oraz już tradycyjnie cieszący się dużą popularnością konkurs „ILE WAŻY TA SWINIA?” organizowany przy współudziale firmy BENTLEY oraz redakcji TOP AGRAR. Na uczestników czeka wiele atrakcyjnych nagród.

Owce i kozy
Owce i kozy ras hodowlanych będzie można zobaczyć w pawilonie 8. Do konkursu stanie 130 sztuk owiec i 30 sztuk kóz. Łącznie zaprezentuje się 30 wystawców. Organizator ekspozycji, którym jest Polski Związek Owczarski, przedstawi okazy ras mięsnych, ras matecznych oraz linie krzyżowania uniwersalnego. Dniem oceny zwierząt będzie piątek 28 września 2007.

Zwierzęta futerkowe
Ponad 400 sztuk zwierząt futerkowych zostanie pokazanych w pawilonie 12 na piętrze (szynszyle – w pawilonie 8A). Planowana ilość zwierząt wynosić będzie: 220 sztuk królików, 50 sztuk nutrii oraz 140 sztuk szynszyli. Regulaminowa ocena odbędzie się 28 września.
Organizatorami ekspozycji są: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Krajowy Związek Hodowców Królików, Zrzeszeniem Hodowców Nutrii oraz Krajowy Związek Hodowców Szynszyli.

Drób
Prezentowane będą stada reprodukcyjne i towarowe kur nieśnych, kur mięsnych, indyków, kaczek, gęsi i strusi, z hodowli amatorskiej: kury, kaczki i gołębie. Ogółem w Wystawie weźmie udział ponad 15 wystawców, którzy przedstawią około 330 sztuk drobiu. Ocenionych zostanie 55 stad drobiu, które zlokalizowane będą w pawilonie 8A. W pawilonie 12 na piętrze Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zaprezentuje 60 sztuk gołębi i 40 sztuk drobiu ozdobnego.
Ekspozycję drobiu organizują: Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie oraz Polski Związek Hodowców Strusi.

Pszczoły
Do średniowiecza pszczelarstwo rodzime rozwijało się w swojej pierwotnej formie zwanej bartnictwem. Pierwotnie Polskę zasiedlały pszczoły z podgatunku (rasy) pszczoły miodnej środkowoeuropejskiej znakomicie przystosowanej do miejscowych warunków klimatycznych. Zachowane populacje tego ekotypu są od 20 lat chronione w rejonach hodowli zachowawczej na terenie Puszczy Augustowskiej i Puszczy Kampinoskiej.
W Polsce do dziś zachowało się wiele starodawnych dokumentów, a także barci i sprzętu, które można obejrzeć w muzeach etnograficznych i skansenach.
Najważniejszym zadaniem pszczół w środowisku rolniczym jest zapylanie. Bez nich rośliny owadopylne nie wydały by owoców i nasion, a korzyści z zapylania roślin szacowane są na poziomie ponad 15-krotnie wyższym niż wartość produktów pszczelich.
Hodowla pszczół w Polsce rozwija się dynamicznie od ponad trzydziestu lat, po wprowadzeniu w życie w 1975 roku rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie uznawania pasiek za zarodowe i reprodukcyjne. Od tego czasu pszczoły stały się pełnoprawnym zwierzęciem gospodarskim, dzięki czemu hodowla pszczół została objęta państwowymi programami dotyczącymi ochrony i doskonalenia pogłowia, oraz systemem dotowania.
Zgodnie z Krajowym Programem Hodowlanym przeprowadzano doskonalenie genetyczne linii wywodzących się z czterech ras pszczół- środkowoeuropejskiej, kraińskiej, kaukaskiej i włoskiej, opracowano i wdrożono osobne Krajowe Programy Ochrony Pszczół rodzimych. Wyselekcjonowane linie hodowlane wykorzystywane są do tworzenia mieszańców użytkowych w oparciu o programy krzyżowania pszczół.
Zagadnienia związane z hodowlą pszczół w Polsce koordynuje Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, prowadząc ocenę wartości użytkowej i hodowlanej oraz księgi dla linii hodowlanych pszczół.

Hodowla pszczół w Polsce na XXII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu prezentowana będzie w pawilonie nr 8A.
Ekspozycja pszczelarska obejmie pszczoły, organizację hodowli pszczół w Polsce, polskich hodowców matek pszczelich i ich dorobek hodowlany a także produkty pszczele i sprzęt pszczelarski.
Uzupełnieniem ekspozycji będzie kurs kwalifikacyjny dla pszczelarzy z Poznania i okolic, który zakończy się egzaminem państwowym, dając uczestnikom kwalifikacje w zawodzie pszczelarz. Wykłady poprowadzą fachowcy z Państwowego Technikum Pszczelarskiego - Centrum Szkolenia Praktycznego w Pszczelej Woli. Organizatorem kursu jest Miejskie Koło Pszczelarzy w Poznaniu.
W sobotę 29 września 2007 w godzinach od 10:00 – 14:30 odbędzie się IX Forum Pszczelarskie – cykl specjalnie zorganizowanych spotkań szkoleniowych, w których corocznie uczestniczy bardzo duża liczba pszczelarzy.

Wystawa Ras Rodzimych
Już po raz kolejny Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy jest organizatorem Wystawy Ras Rodzimych zlokalizowanej w pawilonie 12. Polska ma długą tradycję w działaniach na rzecz ochrony ras lokalnych, dzięki czemu możliwe było zachowanie dużej różnorodności genetycznej poszczególnych gatunków oraz przetrwanie wielu bardzo cennych starych ras. Obserwowane w ostatnich latach zmniejszanie się liczebności niektórych ras powoduje zagrożenie dla ich przetrwania. Aby temu zapobiec najcenniejsze rasy objęte są programami ochrony zasobów genetycznych, podejmowane są również działania w kierunku restytucji ras uznanych już za wymarłe.

Na Wystawie będzie można zobaczyć przedstawicieli większości naszych lokalnych ras objętych ochroną zasobów genetycznych – ponad 60 wystawców zaprezentuje 160 zwierząt i 31 stad drobiu reprezentujących 53 rasy, odmiany i rody prawie wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, w tym kozę karpacką – rodzimą rasę kóz uznawaną dotychczas za nieistniejącą. Przedstawiona będzie również ekspozycja rodzimej linii pszczół rasy środkowoeuropejskiej. Konie reprezentowane będą przez klacze konika polskiego i huculskie ze źrebiętami – pozostałe konie (ogiery i klacze) wszystkich ras rodzimych prezentowane będą w ekspozycji koni w pawilonie 7.
Wystawiane zwierzęta i stada drobiu zostaną ocenione zgodnie z Regulaminem oceny zwierząt ras rodzimych oraz nagradzania hodowców zatwierdzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w zależności od uzyskanych wyników oceny zostaną przyznane złote i srebrne medale oraz wybrane najlepsze zwierzęta, które uzyskają tytuły czempiona i wiceczempiona.

Na stoiskach informacyjnych Instytutu Zootechniki PIB będzie można otrzymać wydawnictwa Instytutu, takie jak np. „Roczniki Naukowe Zootechniki”, „Wiadomości Zootechniczne”, wyniki oceny wartości hodowlanej zwierząt, ”Pasze przemysłowe”, broszury wdrożeniowe, informatory, jak również wiele materiałów dotyczących chronionych ras. Prezentowany będzie film o rasach rodzimych, a podczas sesji multimedialnych przedstawione zostaną prezentacje na temat osiągnięć naukowych Instytutu oraz lokalnych ras zwierząt gospodarskich i ryb. Rolnicy i producenci zainteresowani utrzymywaniem chronionych ras lokalnych będą mogli uzyskać szczegółowe informacje od ekspertów zajmujących się poszczególnymi gatunkami.

Wiodącym tematem tegorocznej ekspozycji będzie „Rola i znaczenie lokalnych ras zwierząt gospodarskich oraz możliwości ich ochrony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Właśnie temu tematowi zostanie poświęcone większość dostępnych materiałów.
Dodatkowym wydarzeniem będzie promocja produktów z mięsa świni złotnickiej białej i pstrej zorganizowana przez Akademię Rolniczą im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Hodowców, Producentów i Przetwórców Świń Złotnickich w Poznaniu.

Ryby słodkowodne

We współpracy ze środowiskiem hodowców ryb słodkowodnych reprezentowanym przez: Polskie Towarzystwo Rybackie, Towarzystwo Promocji Rybactwa i Produktów Rybnych oraz Technikum Rybackie w Sierakowie, zorganizowana zostanie ekspozycja ryb w pawilonie 8A. W specjalnych basenach i akwariach podziwach będzie można ryby słodkowodne. Przedstawione zostaną ważne aspekty hodowli i budowy infrastruktury potrzebnej do prowadzenia tej specyficznej działalności w rolnictwie.
Środowisko naukowo-hodowlane reprezentować będzie Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Uzupełnieniem żywej ekspozycji będzie stoisko informacyjne „Magazynu Przemysłu Rybnego”.

GOŚCIE XXII KZWH

Narodowa ekspozycja Wielkiej Brytanii
Polska jest najważniejszym rynkiem w Unii Europejskiej dla hodowli bydła mięsnego i mlecznego, jak również znaczącym rynkiem dla genetyki trzody chlewnej. Tym samym Polska staje się także coraz ważniejszym partnerem Wielkiej Brytanii w zakresie genetyki. Wielka Brytania zaprezentuje w Poznaniu niektóre spośród swoich najważniejszych ras bydła i owiec: British Charolais, British Limousin.
Hodowcy ze Zjednoczonego Królestwa reprezentujący sektor hodowli owiec promować będą narodowe osiągnięcia w dziedzinie genetyki owiec Wielkiej Brytanii, m.in. Lleyn (rasa mateczna), Bluefaced Leicester (rasa krzyżowana) i Texel (rasa towarowa). Brytyjską genetykę trzody chlewnej reprezentować będą JSR i PIC, obecne już z powodzeniem w Polsce.
Warto podkreślić, że KWZH 2007 będzie pierwszą polską wystawą rolniczą, podczas której zaprezentują swoje osiągnięcia hodowcy rodowodowych zwierząt hodowlanych z Irlandii Północnej.

Narodowa ekspozycja francuska
W Pawilonie Francuskim weźmie udział 12 firm z sektora rolniczego Francji. Będą to wystawcy reprezentujący firmy zajmujące się genetyką, rozrodem, hodowlą zwierząt (bydło, konie), wyposażeniem stanowisk dla zwierząt oraz wyposażeniem do budynków gospodarskich – ogrzewanie, klimatyzacja, żywieniem zwierząt i produkcją pasz, agroturystyką.
W namiocie francuskim przed pawilonem nr 2 zobaczyć będzie można: bydło francuskich ras mięsnych (Limousine, Charolaise) i mlecznych (Montbéliarde, Prim’Holstein) oraz pokazy na ringu wszystkich zwierząt.
W pawilonie 7 odbędą się pokazy koni ras francuskich (wierzchowce lotaryńskie i jeden koń pociągowy) oraz prezentacje zwierząt na ringu.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii