Fundacja Bayer Science Education przeznacza 150 tys. EUR na stypendia zagraniczne


Fundacja Bayer Science Education przeznacza 150 tys. EUR na stypendia zagraniczne: artykuł nr 5848

2008-08-05 11:06:56 Ciekawostki

Fundacja Bayer Science Education rozpoczęła drugą turę przyznawania pomocy finansowej, przeznaczając 150 000 EUR na stypendia zagraniczne. Już teraz przedsiębiorczy studenci mogą ponownie ubiegać się o przyznanie stypendium zagranicznego na realizację projektów badawczych. Dziedziny sponsorowane to: biologia, biochemia, biotechnologia, inżynieria bioprocesowa, chemia, inżynieria chemiczna, medycyna, farmacja, fizyka oraz kształcenie przyszłych nauczycieli.

Każdego roku Fundacja Bayer przeznacza 150 000 EUR na ten program stypendialny. Stypendium może zostać przyznane zarówno studentom z Niemiec, którzy planują studiować w innym kraju, jak i zagranicznym studentom, którzy zamierzają studiować w Niemczech. Ostateczny termin składania wniosków o stypendium upływa z dniem 31 sierpnia 2008 r. Formularz wniosku jest dostępny pod adresem www.bayer-foundations.com.

Fundacja Bayer Science & Education rozpoczęła drugą turę programu stypendialnego Bayer Fellowship, za pośrednictwem którego wspiera międzynarodową wymianę wiedzy. Z chwilą założenia Fundacji w 2007 roku programy stypendialne oferowane przez poszczególne fundacje Bayer zostały połączone.

Nowy program stypendialny jest skierowany do studentów, którzy chcą odnieść sukces, dysponują wysoką średnią ocen i aktywnie działają w środowisku uczelnianym oraz planują podczas pobytu na zagranicznej uczelni zrealizować specjalny projekt badawczy, który będzie trwał maksymalnie rok, i w związku z tym potrzebują wsparcia finansowego. Stypendia są przyznawane przez niezależną radę. W pierwszej turze przyznawania pomocy finansowej w 2007 roku w programie stypendialnym Bayer uczestniczyło 21 studentów.

Więcej informacji o programie stypendialnym Bayer Fellowship i Fundacji Bayer Science & Education można znaleźć pod adresem www.bayer-foundations.com.

Bayer, Anna Kanmaz

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek