Konkurs: Student z Pomysłem. Pre-inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej


Konkurs: Student z Pomysłem. Pre-inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej: artykuł nr 5105

2007-10-12 14:24:50 Ciekawostki

Student z Pomysłem. Pre-inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej to projekt adresowany do studentów i doktorantów uczelni województwa mazowieckiego. Jego celem jest promocja przedsiębiorczości jako ścieżki dalszego rozwoju zawodowego.

Pierwszy etap konkursu to cykl szkoleń odbywających się od listopada do lutego. W ramach weekendowych spotkań uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do prowadzenia własnego biznesu - o tworzeniu strategii firmy, ekonomii, finansach, prawie i marketingu.

W drugim etapie tworzą się czteroosobowe zespoły składające się ze studentów/doktorantów różnych wydziałów. Każdy z nich ma za zadanie znaleźć pomysł na firmę lub produkt rynkowy, wybrać dziedzinę działalności przedsiębiorstwa oraz opracować strategię jego działania. Tematy, które będą przedmiotem analiz mogą pochodzić od uczestników lub zostaną wybrane z oferty innowacyjnej UOTT UW. Przez cały czas uczestnicy mogą korzystać z pomocy konsultantów z zakresu poszczególnych dziedzin: współpracujących z Pre-Inkubatorem pracowników naukowych uczelni oraz pracowników instytucji patronujących przedsięwzięciu (m.in. Parku technologicznego – Technoportu, Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ligi Odpowiedzialnego Biznesu itp.).

Do ostatniego, trzeciego etapu, zakwalifikowane zostają zespoły, które zaprezentowały najlepsze opracowania swoich przedsięwzięć. Raporty/analizy, będące efektem pracy uczestników konkursu, są oceniane przez Radę Programową oraz ekspertów współpracujących z Inkubatorem. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

Zespołom, którym uda się sformułować pomysł biznesowy i będą gotowi realizować go w postaci własnej firmy dodatkowo udzielana będzie pomoc w tworzeniu biznes planu przedsięwzięcia oraz wsparcie w zakładaniu firmy i praktycznej realizacji przedsięwzięcia w ramach Inkubatora Technologii w Technoporcie.

Organizatorem projektu „Student z pomysłem” jest Koło Naukowe Strategii Gospodarczej UW (KNSG UW) oraz Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW (UOTT UW). Patronat honorowy nad programem sprawuje prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor UW.

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 23 listopada. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.studentzpomyslem.pl

Anna Korzekwa

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek