Edukacja równych szans


Edukacja równych szans: artykuł nr 5456

2008-02-22 12:06:59 Ciekawostki

W dniu 26 lutego 2008 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się ogólnopolska konferencja pod nazwą EDUKACJA RÓWNYCH SZANS; podręczniki dla uczniów niewidomych i słabowidzących – nowe podejście, nowe możliwości. Konferencja jest organizowana przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego i jest wydarzeniem podsumowującym realizację działań Uniwersytetu Warszawskiego w projekcie „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)”, który jest finansowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Jednym z kluczowych elementów realizacji prawa do wykształcenia jest możliwość korzystania z podręczników i materiałów dydaktycznych niezbędnych na kolejnych etapach edukacji. Obecne rozwiązania tylko w niewielkim stopniu zapewniają osobom niewidomym i niedowidzącym możliwość korzystania z odpowiednich podręczników. Procedury wyboru podręczników oraz sposób ich produkcji faworyzują szkolnictwo specjalne, nie uwzględniając potrzeb osób kształcących się w otwartych placówkach edukacyjnych. Prowadzi to do zmniejszania ich szans na zdobycie wykształcenia na poziomie, na jakim otrzymują je osoby pełnosprawne.

Rozwiązania jakie Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW wypracowało w ramach projektu “Per linguas mundi ad laborem” pozwalają na zaprezentowanie podczas konferencji nowego podejścia do zagadnienia adaptacji podręczników do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. To nowe podejście daje możliwość zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów, przez co w praktyce prowadzi do wyrównywania szans edukacyjnych.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane osiągnięcia Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW skierowane do osób odpowiedzialnych za polski system edukacyjny na jego wszystkich poziomach.

Wśród prelegentów będą obecni przedstawiciele rządu, prof. John Gardner z Uniwersytetu Stanowego w Oregonie (USA), prof. Hubert Izdebski z WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, a także osoby zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych (Akademia Pedagogiki Specjalnej; European Disability Forum, Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej). Patronat nad konferencją objęła Jej Magnificencja Rektor UW, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska- Macukow.

Początek konferencji o godz. 10:15. Więcej informacji nt. konferencji oraz jej program można znaleźć na stronie: http://www.adaptacje.uw.edu.pl/konferencja/.

Anna Korzekwa, UW

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek