Powołanie nowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych


Powołanie nowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych: artykuł nr 5267

2007-12-10 19:50:38 Leśnictwo

W dniu 10 grudnia 2007 r. Minister Środowiska powołał JERZEGO PIĄTKOWSKIEGO na stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Nie będę przeprowadzał w lasach rewolucji – powiedział po odbiorze nominacji Jerzy Piątkowski. Pewne zmiany organizacyjne i kadrowe będą miały miejsce, ale spokojnie i bez pośpiechu – dodał.

Nowy dyrektor zamierza m.in. zwiększyć uprawnienia nadleśniczych wynikające z ustawy o lasach, wprowadzić obowiązek obsadzania stanowisk kierowniczych w Lasach Państwowych w drodze konkursów a także rozwijać współpracę z przemysłem drzewnym i zwiększyć pomoc dla sektora usług leśnych.

___________________________
Mgr inż. leśnik Jerzy Piątkowski ma 64 lata. Jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.

Karierę zawodową w leśnictwie rozpoczął w 1968 r. w Biurze Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa (oddział w Łodzi). W latach 1995-96 był zastępcą Dyrektora Zarządu Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie. W 1996 r. został Naczelnikiem Wydziału Hodowli w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, a 1999 r. Zastępcą Dyrektora Regionalnego LP w Łodzi do spraw Zagospodarowania.

W latach 2003-2006 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Po odwołaniu w 2006 r., objął funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna, którą pełnił do czasu powołania na stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Był członkiem zespołu opracowującego Zasady Hodowli Lasu i Instrukcję Urządzania Lasu. Jest również przewodniczącym łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Medalem „Pro Memoriał”, Medalem Uniwersytetu Łódzkiego „W Służbie Społeczeństwu i Nauce”.

Jerzy Piątkowski jest żonaty, ma córkę.

Przemysław Przybylski

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa