Psychologia kliniczna - nowy kierunek na AMG


Psychologia kliniczna - nowy kierunek na AMG: artykuł nr 5311

2008-01-09 03:46:47 Ciekawostki

Jak zapewniają władze AMG, absolwenci Psychologii klinicznej zdobędą wiedzę teoretyczną potrzebną do podjęcia stażów specjalizacyjnych w zakresie psychologii klinicznej, spełniając tym samym jeden z istotnych warunków programu specjalizacyjnego zatwierdzonego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie. W efekcie przygotuje ich to do przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej.

"Nowy program specjalizacyjny zatwierdzony przez CMKP wymaga od kandydatów do wyżej wspomnianej specjalizacji, obok odbycia określonych czasowo stażów specjalizacyjnych, również zaliczenie określonego programem materiału teoretycznego w zakresie psychologii klinicznej, w formie wykładów - mówią przedstawiciele AMG. - Powołanie tego typu studiów umożliwi wielu kandydatom zaliczenie dydaktycznej części programu specjalizacyjnego, co dotychczas - przynajmniej w naszym województwie - stanowiło trudny do rozwiązania problem".

Kadrę dydaktyczną nowych studiów stanowić będą psychologowie - pracownicy Akademii Medycznej i Akademickiego Centrum Klinicznego oraz kilku pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.

Nauka prowadzona będzie w trybie niestacjonarnym, w sobotnio- niedzielnych cyklach, dwa razy w miesiącu. Łącznie trwać będzie dwa semestry i obejmie 400 godzin zajęć dydaktycznych.

Program nauczania na nowym kierunku bazuje na programie zatwierdzonym przez CMKP w Warszawie i obejmuje cztery pod specjalności: psychologię kliniczną zaburzeń psychicznych, psychologię kliniczną chorego somatycznie, neuropsychologię kliniczną oraz psychologię kliniczną dzieci i młodzieży.

Koszt nauki wynosi 800 zł za jeden semestr.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek