VII Letni Obóz dla Wolontariuszy w rezerwacie Beka


VII Letni Obóz dla Wolontariuszy w rezerwacie Beka: artykuł nr 4439

2007-04-12 19:03:47 Ciekawostki

OTOP zaprasza na VII Letni Obóz dla Wolontariuszy w rezerwacie Beka. Tym razem odbędzie się on w terminie 30.07-19.08. Pracy jak zwykle jest sporo. W tym sezonie koncentrować się będziemy przede wszystkim na pracach porządkowych polegających na odkrzaczaniu oraz usuwania biomasy z rezerwatu. Oprócz ciężkiej pracy nie zabraknie jednak atrakcji. Jak zwykle będzie można nauczyć się rozpoznawania typowych dla rezerwatu gatunków ptaków i roślin.

Od 1999 roku na mocy porozumienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Gdańsku w rezerwacie przyrody Beka zlokalizowanym nad Zatoką Pucką w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego prowadzone są działania czynnej ochrony przyrody. W ten sposób Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, organizacja pozarządowa zajmuje się wdrażaniem opracowanego w połowie lat 90 Planu ochrony dla rezerwatu Beka.
Rezerwat Beka został powołany ze względu na istnienie rzadkich i unikatowych na polskim wybrzeżu siedlisk roślinnych – słonaw oraz zbiorowisk młak turzycowych, które stanowią doskonałe siedlisko lęgowe dla ptaków z rodziny siewkowatych. Siedliska te wykształciły się w skutek prowadzenia działań rolniczych. Zaprzestanie gospodarowania na tych terenach spowodowało, że cenne siedliska zaczęły zanikać, zarastanie przez trzcinę, a gnieżdżące się tu ptaki traciły swoje miejsca lęgowe. Dlatego też w celu zachowania wyjątkowych walorów Beki konieczne jest prowadzenie działań ochronnych.
W ramach prac prowadzone są zabiegi ochronne, mające na celu przywrócenie zbiorowisk roślinności słonolubnej poprzez usunięcie trzciny i przywróceniu gospodarki łąkowo-pastwiskowej niezbędnej dla odtworzenia siedlisk lęgowych ptaków siewkowatych.

- koszenie trzciny – usuwanie wysokiej trzciny porastającej dawne pastwiska jest motorem do rozwoju – odbudowy traw i turzyc rosnących pod jej osłoną. Trzcinę usuwa się w sezonach letnim i zimowym.

- przywrócenie użytkowania łąkowo–pastwiskowego – drugie z zadań ochronnych niezmiernie istotne ponieważ wpływa na zahamowanie rozprzestrzeniania się trzciny oraz utrzymanie łąk i pastwisk w dobrej kondycji.
Już dziś widać pożądane efekty 7 letnich prac OTOP-u na Bece, wyeliminowano dużą część trzcinowisk, a rezerwat powoli wraca do swej dawnej świetności.

Obozy w rezerwacie Beka organizowane są od 2000 roku. Głównym celem obozu jest „zgromadzenie” osób, które pragną pomóc w wykonywaniu zabiegów ochronnych w rezerwacie. Niezmiernie istotnym elementem obozu jest możliwość zdobycia wiedzy praktycznej w planowaniu i wdrażaniu działań czynnej ochrony przyrody. Efekty prac terenowych wykonywanych przez wolontariuszy pokazują istotę i konieczność prowadzenia działań ochronnych.
Harmonogram prac realizowanych w trakcie obozu jest szczegółowo przygotowywany pod kątem zgłaszających się uczestników. Prowadzone są działania rolnicze min. koszenie łąk, jak również stały monitoring przyrodniczy.
W ramach obozu dla wolontariuszy realizowane były praktyki studenckie przez osoby z kierunków: ochrona środowiska i zootechnika.

Plan zadań do realizacji w ramach obozu:
• zapoznanie z zasadami funkcjonowania NGO (na przykładzie OTOP)
• zapoznanie z projektami realizowanymi w rezerwacie Beka
• realizacja zadań terenowych.
• monitoring przyrodniczy – zajęcia teoretyczne z rozpoznawania siedlisk, roślin, ptaków
• istota wykorzystywania programów rolno-środowiskowych w ochronie przyrody

Termin obozu zaplanowano na lipiec (data: 30-07-2007 do 19-08-2007), czas kiedy w rezerwacie prowadzonych jest najwięcej zabiegów.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w obozie można nadsyłać do 10 lipca 2007 roku (formularz dostępny na stronie www.otop.org.pl

Adres:
Pomorskiego Biura Regionalnego OTOP w Gdańsku:
ul. Hallera 4/2
80-401 Gdańsk
tel./fax 058 341 26 93
lub mailowo piotr.kamont@otop.org.pl  joanna.kramer@otop.org.pl
 

Zobacz Rezerwat przyrody Beka na zdjęciu satelitarnym: tutaj

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek