Read-Gene oraz Selvita nawiązują współpracę strategiczną


Read-Gene oraz Selvita nawiązują współpracę strategiczną: artykuł nr 5574

2008-03-31 17:35:10 Biotechnologia

Read-Gene S.A. z siedzibą w Szczecinie i Selvita Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ogłosiły dzisiaj rozpoczęcie strategicznej współpracy w zakresie badań, rozwoju i komercjalizacji w obszarze uwarunkowań genetycznych nowotworów i ich leczenia. W ramach szeroko zakrojonej współpracy, zespoły naukowe, techniczne i biznesowe obydwu firm będą opracowywać nowe rozwiązania w obszarze diagnostyki i leczenia nowotworów. Podstawą współpracy jest blisko dwudziestoletnie doświadczenie zespołu Read-Gene w badaniu genetycznych uwarunkowań powstawania nowotworów oraz najnowsze badania Read-Gene związane z genetyczną optymalizacją terapii nowotworowych. W ramach projektów wykorzystane zostaną także doświadczenia Selvity w zakresie międzynarodowej komercjalizacji prac badawczo rozwojowych oraz budowy zaawansowanych systemów przetwarzania wiedzy naukowej.

Współpraca Selvity z Read-Gene obejmuje pięć projektów, z których cztery nakierowane są na rynek farmaceutyczny, a jeden na rynek medyczny. Firmy mają także w planach wspólne prowadzenie badań podstawowych nad innowacyjnymi lekami przeciwnowotworowymi.
„Nasza współpraca pozwoli w pełni wykorzystać zgromadzoną w Read-Gene wiedzę, tak aby wyniki naszych badań naukowych mogły być szybko wykorzystane przez firmy farmaceutyczne do opracowania skuteczniejszych leków przeciwnowotworowych” powiedział prof. Jan Lubiński, Prezes Read-Gene. „Współpraca z Selvitą pomoże nam przygotować profesjonalne usługi i produkty na bazie naszych doświadczeń i infrastruktury i w ten sposób komercjalizować je z dużym poziomem wartości dodanej w kraju i za granicą”.

Pierwszym wspólnym projektem obydwu firm będzie Gencron – usługa polegająca na optymalnym doborze grup pacjentów do leków przeciwnowotworowych, które są obecnie w fazie badań przedklinicznych i klinicznych (tzw. drug targeting), oraz do takich, które z różnych względów nie osiągnęły zakładanych parametrów w czasie takich testów (tzw. drug repositioning). Takie usługi stanowią jeden z fundamentów dynamicznie rozwijającej się dziedziny współczesnej farmakologii - farmakogenomiki. Leki przetestowane na zdefiniowanych genetycznie grupach pacjentów umożliwiają lekarzowi dobranie optymalnej dla pacjenta terapii w zależności od jego indywidualnego zestawu genów, w konsekwencji poprawiając efekty leczenia i ograniczając szkodliwe efekty uboczne substancji terapeutycznych oraz zmniejszając ryzyko stosowania nieskutecznej terapii. Stosowanie leków profilowanych genetycznie jest jednym z elementów spersonalizowanej medycyny, w której specjalizuje się Read-Gene.
“Selvita chce współpracować z najlepszymi polskimi zespołami naukowymi” powiedział Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Selvity. “Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości współpracy z zespołem prof. Lubińskiego i cieszymy się, że możemy naszymi kompetencjami naukowymi, informatycznymi i biznesowymi przyspieszyć praktyczne wykorzystanie przełomowych na skalę światową polskich odkryć w dziedzinie onkologii“.
W ramach projektu Gencron wykorzystane zostaną między innymi własne odkrycia Read-Gene o wpływie polimorfizmów pojedynczych nukleotydów w genomach pacjentów na powstawanie nowotworów i interakcje z lekami. Zaowocowały już one przyznaniem kilkunastu patentów w Polsce i za granicą.

O Read-Gene
Read-Gene S.A. jest spółką innowacyjnych technologii, która istnieje od września 2005 roku. Celem istnienia spółki jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych. Wymienione powyżej wartości intelektualne stworzone zostały w ramach Międzynarodowego Centrum Nowotworów Genetycznych (International Hereditary Cancer Center - IHCC) Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie od 1992 roku. Głównym założeniem funkcjonowania IHCC jest tworzenie naukowych rozwiązań, które mogą być wykorzystywane w praktyce profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów. Wyniki prac IHCC z zakresu genetyki nowotworów publikowane są w wielu prestiżowych czasopismach o światowym poziomie. Do głównych osiągnięć IHCC należą:
• stworzenie największej na świecie bazy danych osób chorych na nowotwór, ich krewnych i osób z tzw. grup kontrolnych oraz blisko 180 tys. próbek DNA,
• stworzenie sieci ponad 20 przychodni genetycznych na terenie całej Polski, które każdego dnia mogą wykonywać testy genetyczne ponad 1000 osób (na przykład występowanie krytycznej mutacji w genie BRCA1 decydującej o rozwoju raka piersi),
• kilkanaście polskich i międzynarodowych patentów związanych z genetycznym podłożem chorób nowotworowych.
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych to zespół 68 osób, w tym 30 pracowników naukowych. Więcej informacji o firmie na stronie www.read-gene.com.

O Selvicie
Selvita jest polską firmą biotechnologiczną, założoną w 2007 roku w Krakowie. Stanowi unikalne połączenie zespołu menadżerskiego, doświadczonego w branży wysokich technologii i eksporcie polskiego know-how, oraz wysokiej klasy zespołu naukowców z obszaru chemii, farmacji, biologii molekularnej, biotechnologii i informatyki – w większości z tytułem doktorskim najlepszych uczelni polskich i zagranicznych.
Misją Selvity jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla polskich i zagranicznych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych umożliwiających obniżenie kosztów wprowadzania innowacyjnych związków na rynek. W ramach swojej strategii Selvita:
• tworzy innowacyjne i efektywne kosztowo rozwiązania informatyczne przyspieszające prowadzenie badań i zmniejszających ryzyko ich niepowodzenia,
• udostępnia w formie baz danych przetworzoną wiedzę organizacjom badawczym,
• wykonuje usługi w zakresie badań przedklinicznych,
• rozwija własne innowacyjne struktury biologicznie aktywne, będące efektem własnych prac badawczych oraz wyników otrzymanych na polskich uczelniach.
Więcej informacji o firmie na stronie: www.selvita.com

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii