Warsztat LAS "Ochrona przyrody a leśnictwo"


Warsztat LAS "Ochrona przyrody a leśnictwo": artykuł nr 565

2005-04-18 08:38:30 Leśnictwo

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot zaprasza na warsztat, którego celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie aktywistów ekologicznych do współpracy z leśnikami i urzędnikami, w realizacji ochrony obiektów przyrodniczo cennych i ekosystemów leśnych. Warsztat odbędzie się w Beskidzie Śląskim w okolicach Bystrej k. Bielska-Białej. Program obejmuje zajęcia kameralne i terenowe, prowadzone przez Tomasza Boruckiego:

• "Las naturalny a las gospodarczy" – ogólne zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami ekologii lasu i gospodarki leśnej, poszukiwanie wspólnej płaszczyzny interesów gospodarczych i postulatów ochrony przyrody;
• "Ekologiczne aspekty gospodarki leśnej" – nabycie praktycznych umiejętności oceny stanu ekosystemów leśnych oraz określania problemów ich zagospodarowania i ochrony;
• "Strategia ochrony obiektów przyrodniczo cennych i ekosystemów leśnych" – teoria i praktyka realizowania inicjatyw ochronnych, zapoznanie się z formami i metodami ochrony, procedurami prawnymi i instytucjonalnymi aspektami działań.

Koszt udziału w warsztacie 30 zł, ilość miejsc ograniczona. Informacje i zapisy pod adresem: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Jasna 17, 43-360 Bystra tel. 33/8171468 Radosława Ślusarczyka e-mail: suchy@pracownia.org.pl PP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa