Ponad 10 milionów nowych drzew posadzono w podkarpackich lasach


Ponad 10 milionów nowych drzew posadzono w podkarpackich lasach: artykuł nr 5682

2008-04-29 12:14:25 Leśnictwo

Rośnie młody las. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie leśnicy posadzili w tym roku 10 milionów 200 tysięcy młodych drzewek. Odnowili w ten sposób 1970 ha lasu oraz założyli 118 ha zupełnie nowych upraw leśnych na gruntach porolnych. Najwięcej posadzono sosen (4,2 mln), buków (3,2 mln), jodeł (2,7 mln).

Dobiegła końca akcja zalesieniowa na terenie RDLP w Krośnie. Z uwagi na warunki pogodowe zakończyła się ona szybciej niż w poprzednich latach.
- Do zalesień używamy głównie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym, co jest o wiele korzystniejsze dla młodego lasu. – Objaśnia Marek Marecki, naczelnik Wydziału Hodowli Lasu RDLP w Krośnie. – Młode drzewka mają już na swych korzeniach florę właściwą dla siedliska leśnego i o wiele lepiej rosną, gdyż po posadzeniu nie przeżywają większego stresu.

Mikoryzacja sadzonek, czyli wszczepianie grzybni grzybów leśnych następuje już w szkółce w pierwszym roku życia młodych drzewek. Grzyby o nazwie włośnianka rosista (Hebeloma crustuliniforme) powodują, że sadzonka łatwiej przyswaja wilgoć z otoczenia glebowego i doskonale rośnie.

młody buk z Hebeloma crustuliniforme
młody buk z Hebeloma crustuliniforme

Coraz trudniej jest o nowe tereny do zalesień. Bywały czasy, że powierzchnia leśna Podkarpacia zwiększała się o 2-3 tysiące ha rocznie, obecnie jest to niewiele więcej niż 100 ha.

uprawy są grodzone przed zwierzyną
uprawy są grodzone przed zwierzyną

W kwietniu leśnicy skupiają się na pracach w szkółkach leśnych, gdzie trwają wysiewy nasion oraz rozpoczną pielęgnacje upraw i młodników, w których na powierzchni 18 720 ha trzeba wykonać niezbędne zabiegi pielęgnacyjne i ochronne.

- Hodowanie lasu to proces, nad którym czuwa kilka pokoleń leśników. – Mówi Stanisław Kowalewski, dyrektor RDLP w Krośnie. - My użytkujemy drzewostany, które pielęgnowali nasi poprzednicy przed dziesiątkami lat, musimy jednak zapewnić trwałość lasu i powiększanie jego zasobów dla przyszłych pokoleń.

Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że lesistość Polski w okresie powojennym wzrosła z 21% do niemal 29% obecnie, ale zasoby drzewne w tym czasie podwoiły się, dochodząc do 1,9 mld m³ drewna na pniu. Zasobność drewna na pniu w Lasach Państwowych na 1 ha powierzchni wzrosła również z około 120 m³ po wojnie, przez 150 m³ końcem lat sześćdziesiątych do 231 m³ na 1 ha w chwili obecnej i jest ona dwukrotnie wyższa od średniej europejskiej. (W lasach prywatnych zasobność wynosi tylko 119 m³).

młode buki wkrótce się zazielenią
młode buki wkrótce się zazielenią

Szczególnie korzystnie na tym tle wypadają lasy Skarbu Państwa w naszym regionie, których średni wiek wynosi 72 lata (najwyższy w kraju) a średnia zasobność sięga aż 246 m³ na 1 ha. To w znacznej mierze efekt dużego przyrostu masy w drzewostanach na zalesionych niegdyś gruntach porolnych, a także rozważnego użytkowania zasobów. Roczne pozyskanie drewna w polskich lasach sięga 30 mln m³, zaś na terenie RDLP w Krośnie – 1,65 mln. m³.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie
Zdjęcia: Marek Marecki
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa