Koniec pierwszej edycji Akademii ChemiParku


Koniec pierwszej edycji Akademii ChemiParku: artykuł nr 5719

2008-05-16 09:59:42 Szkoła

W poniedziałek 12 maja 2008 roku zakończyła się pierwsza edycja Akademii ChemiParku. W programie promocji nauki chemii wśród młodzieży szkolnej wzięło udział 850 uczniów z powiatu wołowskiego. Kolejne wydanie Akademii rozpocznie się już we wrześniu.

Akademia ChemiParku to forma urozmaicenia lekcji chemii w szkole. Podczas wykładów uczniowie mają okazję na własne oczy zobaczyć doświadczenia, z którymi nie zapoznali się w szkolnych laboratoriach. Organizator Akademii ChemiParku, czyli ChemiPark Technologiczny w Brzegu Dolnym chce, dzięki tym zajęciom, zainteresować uczniów szkół średnich i gimnazjów zgłębianiem chemii oraz związanych z nią dziedzin.

Do tej pory odbyło się 12 wykładów, na których uczniowie własnoręcznie wytworzyli żel pod prysznic, pianę gaśniczą i piankę poliuretanową wykorzystywaną w przemyśle meblarskim a także tzw. uniepalniacze - mówi Joanna Matryba, koordynator projektu. Tematy wykładów były dobierane tak by uzupełniały program nauczania odwiedzanych szkół oraz zainteresowały młodych uczestników.
Mamy nadzieję, że cześć z nich zainteresuje się chemią i zacznie ją studiować. Chcemy, żeby po studiach wrócili w rodzinne strony i podjęli pracę w innowacyjnych przedsiębiorstwach chemicznych, które powstaną w ChemiParku. Być może sami stworzą swoje firmy w parkowym Inkubatorze Przedsiębiorczości - komentuje Matryba.

Akademią ChemiParku są zainteresowane kolejne szkoły, także spoza gminy i powiatu. Dlatego władze ChemiParku zastanawiają się nad dalszym rozwojem projektu. Możliwe jest np.: rozszerzenie wykładów na kolejne szkoły. Poczyniliśmy już pierwsze kroki w celu rozszerzenia Akademii ChemiParku – mówi Joanna Matryba - 24 kwietnia złożyliśmy wniosek do Europejskiego Funduszu Społecznego o finansowanie projektu. Wnioskujemy o 760 tys. złotych – dodaje. Rozstrzygnięcie konkursu w czerwcu.

Wprowadzenie projektu Akademia ChemiParku jest pierwszym krokiem w kierunku budowania zespołu wysoko wyspecjalizowanych pracowników wywodzących się z Brzegu Dolnego i okolic, którzy po szkołach technicznych czy studiach mogliby wrócić w rodzinne strony. Tutaj znajdą pracę w innowacyjnych przedsiębiorstwach chemicznych, które powstaną na terenie gminy za sprawą działalności ChemiParku Technologicznego. Chcemy zachęcać uczniów, by studiowali chemię i by w przyszłości mogli znaleźć pracę w przedsiębiorstwach, które zainwestują w ChemiParku. Jest to działanie, które ma rozwijać tzw. kapitał ludzki na terenie Dolnego Śląska.


AKADEMIA CHEMIPARKU

Akademia ChemiParku to program promocji chemii w szkołach na terenie powiatu wołowskiego, stworzony i prowadzony przez ChemiPark Technologiczny. Ma on na celu zainteresowanie uczniów szkół średnich i gimnazjów tym przedmiotem oraz dziedzinami z nim związanymi.

W pierwszym etapie programu prowadzone będą wykłady dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Brzeg Dolny, które wyraziły chęć udziału w Akademii. W drugim uczniowie klas o profilu przyrodniczym będą mieli okazję wziąć udział w lekcjach pokazowych.

Wykłady będą odbywać się raz w miesiącu w jednej ze szkół gminy Brzeg Dolny. Do tej pory chęć udziału w Akademii zgłosiły: Liceum Ogólnokształcące w Brzegu Dolnym, Zespół Szkół Zawodowych oraz dolnobrzeskie Gimnazjum nr 1. Tematy poruszane na wykładach dotyczą obecności i roli środków chemicznych w życiu człowieka. Uczniowie podczas wykładów są zapraszani do uczestnictwa w eksperymentach, poza tym jest im także prezentowana część teoretyczna dotycząca zagadnienia omawianego podczas wykładu. 10 kwietnia 2008 Akademia ChemiParku przyjedzie do Wołowa gdzie wygłoszone będą trzy wykłady, które mieli już okazję usłyszeć uczniowie z Brzegu Dolnego

Tematyka i język wykładów są dostosowane do stopnia znajomości chemii przez uczniów oraz obowiązującego programu szkolnego. Ich treść była konsultowana z nauczycielami.

ChemiPark Technologiczny, który na co dzień ma pełnić funkcję łącznika pomiędzy światem nauki i biznesu, w czasie realizacji Akademii ChemiParku, stanowi ogniwo pomiędzy wykładowcami oraz uczniami.

Wykładowcy to wysoce wykwalifikowani chemicy pracujący w działach badawczo-rozwojowych Grupy PCC Rokita. Na co dzień pracują oni w laboratoriach nad rozwojem innowacyjnych technologii chemicznych. Dzięki Akademii ChemiParku uczniowie brzeskich szkół mieli szansę się z nim spotkać i na własne oczy przekonać, jak się robi zapach mydło czy majonez oraz piankę poliuretanową.

Wprowadzenie projektu Akademia ChemiParku jest pierwszym krokiem w kierunku budowania zespołu wysoko wyspecjalizowanych pracowników wywodzących się z Brzegu Dolnego, którzy po studiach mogliby wrócić w rodzinne strony. Tutaj znajdą pracę w innowacyjnych przedsiębiorstwach chemicznych, które powstaną na terenie gminy za sprawą działalności ChemiParku Technologicznego.

Zajęcia prowadzone w ramach Akademii są finansowane przez ChemiPark. Choć jest ona skierowana głównie do dzieci i młodzieży, to w na wykłady mogą przyjść także zainteresowani tematem mieszkańcy Brzegu Dolnego.

 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół