Powstanie Zespół ds. Chorób Rzadkich


Powstanie Zespół ds. Chorób Rzadkich: artykuł nr 5720

2008-05-17 00:20:46 Medycyna

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Artur Fałek oraz dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego Jakub Bydłoń spotkali się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami Stowarzyszenia Chorych na Mukopoliosacharydozę. Demonstrujący złożyli na ręce wiceministra Twardowskiego dwie petycje adresowane do premiera Donalda Tuska oraz do minister zdrowia Ewy Kopacz, w sprawie podjęcia działań ze strony rządu, które umożliwią skuteczniejsze i tańsze leczenie mukopolisacharydozy.

Minister Twardowski poinformował członków stowarzyszenia, że już znacznie wcześniej podjęto decyzję w Ministerstwie Zdrowia o powołaniu Zespołu ds. Chorób Rzadkich, w którego skład powołani zostaną eksperci, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia oraz reprezentanci organizacji pozarządowych. Zadaniem zespołu będzie rekomendowanie Ministrowi Zdrowia kolejności umieszczania chorób rzadkich na liście chorób przewlekłych. Jak zapowiedział Minister Twardowski kolejna aktualizacja tej listy nastąpi za około dwa miesiące.

Jak podkreślił wiceminister zdrowia w Unii Europejskiej około 16 do 17 proc. środków, z ogólnej liczby pieniędzy przekazywanych na opiekę zdrowotną przeznaczonych jest na leki. Dodał, że będzie dążył do tego, aby w Polsce kwota ta nie była niższa.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny