Nagrody im. Adama Loreta przyznane


Nagrody im. Adama Loreta przyznane: artykuł nr 5801

2008-06-16 13:43:40 Leśnictwo

Zakończyła się VIII edycja Konkursu o nagrody im. Adama Loreta. Jury konkursowe postanowiło w tym roku przyznać sześć nagród i pięć wyróżnień. Poniżej przedstawiamy pełną listę laureatów.

W kategorii I – za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze lub innowacyjno-racjonalizatorskie oraz za całokształt działalności na rzecz Lasów Państwowych, nagrodę im. Adama Loreta przyznano następującym osobom:

1. Adamowi Szemplińskiemu, emerytowanemu dyrektorowi Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej – za całokształt działalności na rzecz Lasów Państwowych
2. Prof. dr hab. Arkadiuszowi Buchwaldowi ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie dendrometrii leśnej oraz całokształt działalności na rzecz Lasów Państwowych

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Andrzej Ryś z Nadleśnictwa Strzałowo, za wdrożenie pracy naukowo-badawczej pt. „Implantacja i ochrona plech ogranicznika płucnika na terenie Nadleśnictwa Strzałowo”.

W kategorii II – za prace na rzecz promocji i kształtowania korzystnego wizerunku Lasów Państwowych, popularyzację wiedzy o Lasach Państwowych oraz o misji i roli tej organizacji w działaniach na rzecz polskiej przyrody, nagrodę im. Adama Loreta przyznano następującym osobom:

1. Waldemarowi Sieradzkiemu oraz Mieczysławowi Siewko z Nadleśnictwa Krynki za prace na rzecz promocji i kształtowania wizerunku Lasów Państwowych jako kreatora i gwaranta rozwoju oraz ochrony przyrody i środowiska, w szczególności za utworzenie ogrodu leśnego Silvarium oraz projekt edukacyjny pt. „Wrony tu zostają”
2. Annie Klinger i Tomaszowi Klinger z Agencji Pro-Film za produkcję audycji telewizyjnych z cyklu „Magazyn leśny Kujaw i Pomorza”
3. Ewie Szkurłat-Adamskiej za cykl 14 reportaży o tematyce leśnej emitowanych w Radiu Kraków w cyklu „Eko-spotkania”

Wyróżnienia w tej kategorii przyznano:
1. Jarosławowi Szałacie z Nadleśnictwa Trzciel za działalność na rzecz promocji LP, w szczególności za cykl artykułów publikowanych w czasopismach „Pojezierze” i „Powiatowa”,
2. Piotrowi Subikowi z „Dziennika Polskiego” za atrakcyjną formę prezentowania problematyki leśnej w reportażach prasowych,
3. Rinie Krempeć oraz Marcie Zakrzewskiej z Telewizji Kablowej „Multimedia” w Olsztynie za cykl programów „Tele-Eko”,
4. Jackowi Frankowskiemu oraz zespołowi Studia Filmowego ORWLP w Bedoniu i Edwardowi Marszałkowi za film „Bieszczadzka Kolejka Leśna – podróż sentymentalna”.

Laureaci nagród otrzymają pamiątkowe statuetki z popiersiem Adama Loreta oraz dyplomy i nagrody pieniężne. Wyróżnieni otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne. Nagrody i wyróżnienia wręczone zostaną 20 czerwca podczas centralnych obchodów Dni Lasu.

Nagroda im. Adama Loreta przyznawana jest od 2000 r. Przyznawana jest osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju i promocji Lasów Państwowych.
 

Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy Lasów Państwowych
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa