Bio Business School przedłuża termin zgłoszeń do 15.06.2009


Bio Business School przedłuża termin zgłoszeń do 15.06.2009: artykuł nr 6295

2009-06-12 21:50:48 Biotechnologia

Wymagania stawiane przez inwestorów kapitałowych innowacyjnym projektom oraz zarządzanie międzynarodowymi projektami badawczymi. To niektóre z tematów, jakie przedstawią najlepsi specjaliści w kraju i ze świata, 6-12 lipca podczas "Bio Business School" w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni.

Dr Michał Pietraszewski – wybitny specjalista, ekspert merytoryczny w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwie Gospodarki oceniającym projekty inwestycyjne finansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedstawi zagadnienia i wymagania stawiane przez inwestorów kapitałowych innowacyjnym projektom. W wyniku uczestnictwa w warsztatach słuchacz nabędzie wiedzę jak przygotować biznes plan projektu innowacyjnego własnej firmy oraz zweryfikuje swój plan i koncepcję prezentacji pomysłu w wyniku interaktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Dr Rachel Kreisberg z firmy International Biotechnology Experts. Odpowiada za zarządzanie konsorcjum projektu EUROFLU jednego z największych projektów dotyczącego badań silnie patogennych szczepów grypy. Temat szkolenia dr Kreisberg to “Zarządzanie międzynarodowymi projektami badawczo-rozwojowymi”. Słuchacze dowiedzą się w jaki sposób stworzyć międzynarodowe konsorcjum realizujące projekt badawczy oraz jak współpracować z partnerami biznesowymi z innych krajów.

Patrici Barclay specjalnie dla uczestników szkolenia przygotowała całodzienny warsztat dotyczący ochrony własności. Jako osoba do wieloletnim doświadczeniem wyniesionym z międzynarodowych koncernów farmaceutycznych będzie uczyła uczestników szkoleń jak skutecznie chronić swoją wiedzę we współpracy z większym i często znacznie zamożniejszym partnerem biznesowym.

Organizatorzy podkreślają, iż udział w szkoleniu jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia Ministra „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

______________________________
Organizatorzy

Gdyńskie Centrum Innowacji (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny)
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni ma na celu skoncentrowanie wszelkich działań dla aktywizacji rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego oraz stymulowania współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Funkcjonowanie Parku przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstw działających w branżach innowacyjnych. PPNT koncentruje działania związane z ułatwianiem rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć i na bieżąco dostarcza informacji o najnowszych trendach na rynkach,           w których operują przedsiębiorstwa PPNT. Dzięki zgromadzeniu wielu firm na terenie Parku zacieśniają one wzajemną współpracę i odnajdują nowe rozwiązania. "Mówiąc PPNT myślimy o: Parku, Inkubatorze, Laboratorium, Centrum Nauki Experyment, licznych projektach partnerskich, efekcie synergii." www.ppnt.gdynia.pl

PRO-SCIENCE.eu
PRO-SCIENCE.eu jest innowacyjną firmą powstała w oparciu o doświadczenie i wiedzę jej pracowników. PRO-SCIENCE.eu chce współdziałać ze środowiskiem akademickim na rzecz lepszego wykorzystania zasobów wiedzy uczelni i doświadczenia jej pracowników w tworzeniu innowacyjnej gospodarki. Firma oferuje też swoje usługi naukowcom, zespołom badawczym i uczelniom. PRO-SCIENCE.eu udziela wsparcia w zakresie transferu technologii, poradnictwa dotyczącego własności intelektualnej oraz wyceny inwestycji i finansowania projektów aplikacyjnych. Szczególną częścią działalności firmy jest organizacja szkoleń i konferencji. Ponadto firma prowadzi działalność w zakresie: profesjonalnych tłumaczeń, przygotowanie materiałów reklamowych, badań rynku, public relations oraz marketingu. www.pro-science.eu

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii